Juridisch ontzorgen

Cees ziet het als een uitdaging u juridisch te ontzorgen, zodat u zich kunt concentreren op waar ú goed in bent. Ons ondernemingsrechtteam richt zich daarom op voor ondernemers belangrijke aandachtsgebieden.

Ons team kan u bijstaan bij aandelentransacties en het aangaan van joint ventures. We kunnen u adviseren en begeleiden bij het opstellen en beoordelen van complexere contracten, ook in internationaal verband. In samenwerking met ons insolventieteam is er ruime ervaring en expertise op het vlak van herstructurering en reorganisatie. Daardoor kunt u ook bij ons terecht voor advies over herfinancieringen en het borgen van de posities van groepsvennootschappen, zowel intern als extern.

Wij realiseren ons dat niet alles kan worden geregeld. Naast adviseren, procederen wij bij rechtbanken, de Ondernemingskamer en arbitrage-instituten over alle soorten geschillen die een ondernemer tegenkomt. En hebt u een keer een vraag waar we onvoldoende raad mee weten? Dan laten we dat natuurlijk direct weten en kunnen we u helpen met het vinden van een passend alternatief.

Cees heeft goede contacten met notarissen, accountants en andere adviseurs, maar werkt vanzelfsprekend ook samen met uw eigen adviseur.

Deelgebieden

Vennootschapsrecht

Ons ondernemingsrechtteam heeft veel ervaring met fusies en overnames. In de voorfase – als u een koper zoekt voor uw onderneming, of geïnteresseerd bent in een overname – kunnen we samenwerken met financiële specialisten die de waarde van een onderneming volgens de gebruikelijke waarderingsmethodes bepalen. Het overnameproces kunnen we begeleiden door het opstellen en beoordelen van Informatiememorandums, NDA’s, LOI’s, SPA’s en het inrichten van een (digitale) dataroom of verrichten van een DD. Ook earn-out overeenkomsten, management buy-outs en reorganisaties kunnen wij verzorgen en begeleiden.

Daarnaast staat ons ondernemingsrechtteam bestuurders en aandeelhouders bij. Of het nu gaat om het kiezen van de juiste vennootschapsstructuur, corporate governance of een geschil tussen aandeelhouders, ons team heeft er ervaring mee.

Financieringen

Ons team Financieringen adviseert kredietnemers en financiers bij vraagstukken op het gebied van financiering en zekerheden. Denk daarbij aan het verstrekken of het aantrekken van senior financiering, junior financiering of een combinatie daarvan. Wij zijn in het bijzonder actief op het gebied van projectfinanciering in de sector duurzame energie, waaronder zon, geothermie en wind. Ook adviseren wij diverse tuinders bij vraagstukken op het gebied van financiering. Daarbij besteden wij veel aandacht aan het tijdig meenemen van alle betrokkenen om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bovendien staan wij kredietnemers en financiers bij in het geval van (dreigende) opeising en uitwinning van zekerheden. Een aantal recente voorbeelden uit de praktijk:

Internationale handel

Binnen ons ondernemingsrechtteam bestaat ook ruime ervaring met alle juridische facetten van de internationale handel zoals inkoop van producten, het opzetten van distributie- en verkoopkanalen of het incasseren van de facturen in andere EU-landen. Deze sector is dynamisch, kent cultuur- en rechtsverschillen en is mogelijk essentieel voor uw bedrijf. Het is belangrijk dat u daarbij kunt vertrouwen op een juridische partner, die u ontzorgt en begeleidt. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Zekerheid bij internationaal ondernemen

Onze opdrachtgevers zijn partijen die actief zijn in de fast moving consumer goods (FMCG) en partijen die zich begeven in de groente en fruit branche (AGF), zoals groothandelaren, distributeurs, fabrikanten en expediteurs. We adviseren en procederen over overeenkomsten, het intellectueel eigendom (waaronder het merkenrecht, modellenrecht en het auteursrecht) en het douanerecht. Een aantal recente voorbeelden uit de praktijk:

IE, IT & Privacy

Wie internationaal handelt in merkgoederen weet: een sterk advies maakt het verschil. Of het nu gaat om geschillen met merkhouders, omgaan met internationale partijen als Fairtrade of de handhaving van merkrechten (of andere IE rechten): Cees is thuis in Intellectueel Eigendom, Privacy en IT. We snappen de dynamiek en hebben een trackrecord met wereldwijde cases. En die kennis zetten we graag in om voor u het beste resultaat te bereiken.

Wat is de uitdaging van uw onderneming? Een helder doel bepaalt de keuze voor een efficiënte en effectieve aanpak. Reken daarbij op onze kennis en expertise. We hebben jarenlange ervaring met alle soorten IE-rechten. Waar de zaak dat vergt werken wij in internationaal verband met een eigen netwerk van onafhankelijke, vertrouwde advocaten.

De kans is groot dat we recent aan een voor uw onderneming relevante zaak hebben gewerkt. Hieronder een selectie:

Heeft u een vraag op het gebied van IE, Privacy of IT? Neem dan contact met ons op: wij leggen met plezier de mogelijkheden voor.