Douanerecht

Binnen de EU geldt het Douanewetboek van de Unie (DWU) en de daarbij behorende uitvoeringsverordeningen. We houden ons bezig met zaken die zien op bijvoorbeeld indeling van goederen in de juiste klassen van de nomenclatuur, geschillen over invoerrechten, accijnzen, fiscale vertegenwoordiging, douanevergunningen (zoals accijnsgoederenplaats, douane-entrepot en Authorized Economic Operator (AEO), Anti-piraterij verordening (APV) en de aanzuivering van douanedocumenten. We treden daarbij op voor uiteenlopende partijen zoals producenten, groothandelaren en logistiek dienstverleners. Wij opereren daarbij binnen en buiten de grenzen. We hebben een groot netwerk van douanespecialisten in het buitenland tot onze beschikking.