Over John

John Dullaart is een breed georiënteerde advocaat, gespecialiseerd in insolventie- en ondernemingsrecht met een bijzondere focus op vastgoed en bouw. Binnen deze aandachtsgebieden bestaat de praktijk van John uit het adviseren van ondernemingen en bestuurders bij herstructurering, doorstarts en (her-)financiering en geschillen met bijvoorbeeld curatoren of banken. Daarbij komt zijn kennis van het fiscale recht goed van pas. John wordt door de rechtbank regelmatig aangesteld als bewindvoerder of curator. In het bouwrecht is John goed bekend met de UAV(-GC) en de DNR en de ontwikkelingen in de rechtspraak op dit vlak.

John maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van Cees Advocaten.

Achtergrond

Opleidingen

Specialisaties

Lidmaatschap(pen)

Nevenfuncties

Taalbeheersing