Intellectueel eigendom (IE), IT & Privacy

Ons team Intellectueel eigendom (IE), IT & Privacy houdt zich bezig met bescherming, handhaving en exploitatie van IE-rechten, IT gerelateerde zaken en het privacyrecht. Relevante ontwikkelingen in uiteenlopende sectoren waarbij IE, IT & Privacy een rol speelt, volgen elkaar snel op. Wij helpen u hiermee verder. 

Intellectueel eigendom (IE)

Het intellectueel eigendom (IE) betreft hoofdzakelijk uitvindingen, modellen of onderscheidingstekens op allerlei gebied. Het creëren van IE-rechten en de instandhouding daarvan is voor ons dagelijkse kost. U wenst uw IE-rechten ook te beschermen tegen ongeoorloofde en ongeautoriseerde exploitatie door derden. Binnen onze sectie houden wij ons bezig met advisering en het voeren van procedures omtrent handhaving en commerciële exploitatie van onder meer de volgende IE-rechten: auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, merkenrechten, modellenrechten en octrooien.

IT

Naast IE-rechten hebben wij ook te veel maken met IT gerelateerde advisering en procedures. IT is tegenwoordig voor iedere ondernemer een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Verwachtingen versus de daadwerkelijke functionaliteiten van een systeem is voer voor veel geschillen tussen producent en afnemer van IT applicaties. Iedere ondernemer heeft zijn/haar eigen ervaringen op IT gebied. Die ervaringen worden mede bepaald door de rol van de ondernemer in een IT proces. De rol van afnemer, IT-ontwikkelaar of licentiegever heeft elk zijn eigen plussen en minnen en daarmee aandachtspunten. We hebben ruime ervaring binnen de verschillende rollen van partijen in een IT-gerelateerde zaak. Je kunnen verplaatsen in de rol van de andere partij is van groot belang teneinde – om het even of dit nu bij advisering is of in het kader van een procedure – waarde toe te voegen voor cliënten.

Privacy

Voor iedere ondernemer is privacy compliance een verplicht nummer. Dit geldt des te meer na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verplichtingen die voortvloeien uit het privacyrecht en meer specifiek de AVG zijn een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming geworden. Na de invoering van de AVG is compliance van groot belang teneinde het opleggen van een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te voorkomen. De AVG grijpt in op veelal bestaande rechtsverhoudingen die binnen een onderneming aanwezig zijn. Denkt u aan de verhouding werkgever en personeel in AVG-verband, de verhouding onderneming en haar klanten, de verhuizing van een onderneming en de relatie met door een onderneming ingehuurde IT leveranciers. Binnen die rechtsverhoudingen grijpt de AVG dwingendrechtelijk in. Daarmee kan de AVG gezien worden als een filter welke bovenop die bestaande rechtsverhoudingen wordt gelegd.

Wij bieden u volledige ondersteuning in IE, IT en Privacy gerelateerde vraagstukken en gerechtelijke procedures. Indien nodig werken wij daarbij samen met externe specialisten zoals, merken- en modelgemachtigden, IT deskundigen, douanespecialisten en recherchebureaus.

Deelgebieden