Arbeidsrecht

Arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht zijn continu onderhevig aan veranderingen, waarbij ‘the devil is in the details’. Juist omdat wij kennis en ervaring hebben met verschillende rechtposities van werknemers en ambtenaren, kan ons arbeidsrechtteam u goed van dienst zijn.

Ons team arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht staat voor een uitstekende dienstverlening. Wij zijn geen 'papieren tijgers': wij schikken als het kan en procederen als het moet. Het team bestaat uit experts met jarenlange ervaring die de ontwikkelingen op de voet volgen. Wij zijn lid van diverse specialistenverenigingen en geven (ook in-house)cursussen. 

Ons team adviseert op het gebied van reorganisaties en herstructurering van ondernemingen, individueel en collectief ontslagrecht, medezeggenschapsrecht, CAO-recht, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, flexibele arbeid en detachering, in- en outsourcing, overgang van onderneming, management- en freelanceovereenkomsten, en concurrentie- en relatiebedingen. Indien nodig kunnen we u bijstaan in een juridische procedure over een van deze onderwerpen.

Wij werken snel en efficiënt en zijn in staat u met betrokkenheid en kennis van zaken te adviseren en terzijde te staan. Veel van onze cliënten zijn actief in de ICT, techniek, tuinbouw en daaraan gerelateerde sectoren, en in de duurzame energie, zorg en welzijn. Hiernaast adviseren wij bestuurders van vennootschappen, maar ook werknemers die behoefte hebben aan gespecialiseerde rechtsbijstand. 

Op het gebied van het ambtenaren- en onderwijsrecht gelden specifieke vereisten. Wij hebben de kennis ook daarvoor in huis. Onze cliënten zijn (semi) overheids- en onderwijsinstellingen, maar ook ambtenaren en onderwijsgevenden.

Deelgebieden