Over Paul

Paul is sinds januari 2012 werkzaam als advocaat en is sinds november 2015 verbonden aan de rechtsvoorganger van Cees Advocaten (EBH Elshof Advocaten). Paul houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren en het procederen over geschillen op het gebied van het ondernemingsrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Ook begeleidt hij ondernemers bij het aangaan van samenwerkingen op het gebied van productontwikkeling, distributie en licenties.

Achtergrond

Opleidingen

Specialisaties

Lidmaatschap(pen)

Taalbeheersing