Over Martin

Martin Buitelaar is de zoon van een Westlandse tomatenkweker en heeft tijdens zijn middelbare schooltijd tot zijn achttiende in de kas gewerkt. Na zijn VWO-opleiding studeerde Martin zowel economie als Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Beide studies heeft hij cum laude afgerond. Naast zijn studies doceerde Martin van 2002 tot 2008 (bedrijfs)economie op een middelbare school in Naaldwijk. Martin was van 2006 tot 2014 raadslid en fractievoorzitter van een grote fractie in de gemeenteraad van Westland en vervult op dit moment nog een aantal andere nevenfuncties.

In 2009 is Martin bij de rechtsvoorganger van Cees Advocaten begonnen als advocaat. Hij houdt zich bij Cees Advocaten bezig met het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en het ondernemingsrecht. In zijn dagelijkse praktijk treedt hij met name op voor leveranciers en afnemers (met name kwekers) die actief zijn in het glastuinbouwcluster. Adviseren en procederen over overeenkomsten en ingewikkelde aansprakelijkheids- en verzekeringskwesties behoren tot zijn dagelijkse werkzaamheden. In 2016 heeft Martin de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren cum laude afgerond. Martin heeft bijzondere expertise en ervaring in geschillen met betrekking tot kassenbouw, installaties, teeltschades en verzekeringen in de (glas)tuinbouw. Voorts treedt Martin veel op voor gedupeerden die belegd hebben in landbouwgrond en daarbij vanwege oneerlijke handelspraktijken schade hebben geleden.

Door de koppeling te maken tussen zijn kennis van de glastuinbouw enerzijds en zijn juridische en economische kennis anderzijds, is Martin in staat diverse klanten in het glastuinbouwcluster zowel in gerechtelijke procedures als adviserend snel en adequaat met raad en daad terzijde te staan. Daarbij schroomt Martin niet om de botte bijl te hanteren als dat nodig is, maar is hij ook in staat om behoedzaam te opereren. Het resultaat voor de klant staat bij hem altijd centraal.

Martin maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van Cees Advocaten.

Achtergrond

Opleidingen

Specialisaties

Lidmaatschap(pen)

Nevenfuncties

Taalbeheersing