Martin Buitelaar

Eén van onze specialisten op het gebied van het contracten- en aansprakelijkheidsrecht is Martin Buitelaar. Hij adviseert onder meer over het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten. Hiermee kan hij in de toekomst geschillen voor u voorkomen.

Martin groeide op in de glastuinbouwsector en is daar nog steeds nauw mee verbonden. Hij zet zich onder andere in voor kwekers, kassenbouwers en leveranciers van teeltbenodigdheden en -installaties. Daarbij fungeert Martin regelmatig als sparringpartner voor directies van bedrijven. Hij denkt strategisch mee over de toekomst van de onderneming en probeert daarbij risico’s te beperken en kansen te verzilveren.

Martin procedeert in het geval er schade is geleden en u deze niet vrijwillig vergoed krijgt, bijvoorbeeld voor partijen die teeltschade hebben geleden en gedupeerde beleggers in kavels landbouwgrond. Ook voert hij verweer voor partijen die aangesproken worden in een gerechtelijke procedure.

De overbrugging van het verschil tussen de werkelijkheid zoals de klant die ervaart en de feiten die voor de rechter bij de juridische beoordeling relevant zijn, vindt Martin boeiend. Hij vertelt: “Snapt de klant hoe een zaak juridisch in elkaar steekt? En kent de rechter de alledaagse praktijk? Ik maak de vertaalslag, zodat de twee werelden elkaar beter begrijpen.”

Achtergrond

Opleidingen

Lidmaatschap(pen)

Taalbeheersing

Specialisaties