Duurzame energieprojecten

Verduurzaming en het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen staan volop in de belangstelling. Daarbij spelen verschillende facetten een rol: veiligheid, veranderende (politieke) inzichten, nieuwe technologische mogelijkheden en steeds veranderende regelgeving. En natuurlijk de wens om in een ’vol landschap’ burgers te laten participeren in nieuwe ontwikkelingen. Met de vaak complexe projecten op dit gebied, waar techniek en juridische aspecten in elkaar overlopen en waar meerdere partijen bij betrokken zijn, hebben wij inmiddels een schat aan ervaring.

Kijk voor meer informatie over duurzame energie op onze sectorpagina Duurzame Energie.