Jan Joost Wittekamp

Jan Joost Wittekamp is advocaat sinds 1994 en houdt zich bezig met ondernemingsrecht, insolventierecht (waaronder financiering en zekerheden) en bouwrecht. Hij heeft in 1998 de Grotius specialisatie-opleiding Insolventierecht afgerond en in 2004 de opleiding Financiele Economie voor Curatoren. Jan Joost behartigt als vaste advocaat de belangen van diverse ondernemingen, waarbij hij werkt vanuit een grote betrokkenheid. Hij adviseert en procedeert daarbij onder andere over contracten, zekerheden en geschillen. Verder adviseert Jan Joost bedrijven in financiele problemen die geherstructureerd dienen te worden. Daarnaast staat hij aandeelhouders en bestuurders bij met betrekking tot geschillen in ondernemingen. Jan Joost wordt regelmatig benoemd tot bewindvoerder in surseances van betaling en curator in faillissementen. Daarbij doet hij ervaring en kennis op die in de advisering van clienten weer waardevol is. Zo is deze ervaring waardevol bij het bijstaan van bedrijven in moeilijkheden en het bijstaan van bestuurders die door curatoren worden aangesproken.

Achtergrond

Opleidingen

Lidmaatschap(pen)

Taalbeheersing

Specialisaties