Emile ten Berge

Emile ten Berge is gespecialiseerd in het insolventie- en ondernemingsrecht. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en benoemd tot bewindvoerder in surseances van betaling. Sinds de inwerkingtreding van de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) is hij tevens beschikbaar als observator of herstructureringsdeskundige. Daarnaast begeleidt hij bedrijven in moeilijkheden bij reorganisaties en herstructureringen en procedeert hij regelmatig voor en tegen andere curatoren. Tevens adviseert en procedeert hij over financieringen, de daarbij behorende zekerheidsrechten en andere ondernemingsrechtelijke kwesties. Emile heeft bijzondere expertise en ervaring in het behandelen en voorkomen van tuinbouwgerelateerde insolventies.

Emile heeft de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht, de INSOLAD/EUR specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventierechtadvocaten en de specialisatieopleiding WHOA - Herstructureringsdeskundige afgerond. Hij is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en INSOL-Europe. Daarnaast geeft hij regelmatig cursussen en presentaties op het gebied van insolventierecht, financieringen en zekerheden en publiceert hij met enige regelmaat over deze rechtsgebieden.

Achtergrond

Opleidingen

Lidmaatschap(pen)

Nevenfuncties

Taalbeheersing

Publicaties

Noot onder:

Wenk bij: