Emile ten Berge

Emile ten Berge is gespecialiseerd in het insolventie- en ondernemingsrecht. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en benoemd tot bewindvoerder in surseances van betaling. Daarnaast adviseert hij bedrijven in moeilijkheden, procedeert hij regelmatig voor en tegen andere curatoren en adviseert en procedeert hij over financieringen, de daarbij behorende zekerheidsrechten en andere ondernemingsrechtelijke kwesties. Emile heeft bijzondere expertise en ervaring in het behandelen en voorkomen van tuinbouwgerelateerde insolventies.

Emile heeft de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht en de INSOLAD/EUR specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventierechtadvocaten afgerond. Hij is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en INSOL-Europe. Daarnaast geeft hij regelmatig cursussen en presentaties op het gebied van insolventierecht, financieringen en zekerheden en publiceert hij met enige regelmaat over deze rechtsgebieden.

Achtergrond

Opleidingen

Lidmaatschap(pen)

Nevenfuncties

Taalbeheersing

Publicaties

Wenk bij:

Noot onder: