Emile ten Berge

Emile ten Berge is gespecialiseerd in het insolventie- en ondernemingsrecht. Hij wordt door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en benoemd tot bewindvoerder in surseances van betaling. Emile is tevens beschikbaar als observator of herstructureringsdeskundige onder de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord). Daarnaast begeleidt hij bedrijven in moeilijkheden bij reorganisaties en herstructureringen en procedeert hij regelmatig voor en tegen andere curatoren. Tevens adviseert en procedeert hij over financieringen, de daarbij behorende zekerheidsrechten en andere ondernemingsrechtelijke kwesties. Emile heeft bijzondere expertise en ervaring in het behandelen en voorkomen van energie- en tuinbouwgerelateerde insolventies. Sinds de inwerkingtreding van de WHOA op 1 januari 2021 is hij als advocaat en observator bij meerdere WHOA-procedures betrokken.

Emile heeft de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht, de INSOLAD/EUR specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventierechtadvocaten en de specialisatieopleiding WHOA - Herstructureringsdeskundige afgerond. Hij is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD), INSOL-Europe, de Nederlandse vereniging voor herstructurering (NVvH) en de Dutch Turnaround Association (DTA). Daarnaast geeft hij regelmatig cursussen en presentaties op het gebied van insolventierecht, financieringen en zekerheden en publiceert hij met enige regelmaat over deze rechtsgebieden.

Achtergrond

Opleidingen

Lidmaatschap(pen)

Nevenfuncties

Taalbeheersing

Publicaties

Noot onder:

Wenk bij:

Specialisaties