Vastgoedjuristen met branchekennis

Het vastgoedrecht is sterk in beweging en zal ook de komende jaren worden beïnvloed door een combinatie van factoren, zoals technologische innovatie, verduurzaming, gewijzigde consumptiepatronen en de vraag hoe mensen willen wonen en werken. Onze gespecialiseerde vastgoedadvocaten zijn actief binnen dit bijzondere en complexe speelveld.

Naast een specifieke focus op de ontwikkeling van energieprojecten, bundelen wij expertise op het gebied van gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, bouwrecht, huurrecht, samenwerkingsverbanden en financiering in één groep. Onze expertise komt daarom goed tot zijn recht in veelomvattende en complexere situaties.

De unieke samenwerking tussen onze advocaten garandeert dat uw vraag op een praktische en gedegen wijze van alle relevante kanten wordt bekeken. Zo weet u zeker dat uw zaak in goede handen is en u niets mist.

Niet alleen bij het voorbereiden van een project of contractonderhandelingen kunnen wij u ondersteunen. Soms is een procedure onvermijdelijk. Ook hierin kunnen wij u van dienst zijn. Of het nu gaat over bouwgeschillen, bezwaar en beroep in bestuursrechtelijke procedures, nakomingsgeschillen, aanbestedingsrecht of staatssteundiscussies.

Meer weten over vastgoedrecht en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op met Mr. Marc Marcusse.

Deelgebieden

Bouw en aanbestedingen

Of het nu over de bouw van een woning, kantorencomplex, overslagterminal of kas gaat, over een GWW of ander infrastructureel project of over het installeren van veldverwarming, de installaties in een datacenter, een vliegveld of een laboratorium; binnen ons team hebben we een schat aan ervaring en kennis opgedaan bij de advisering over dergelijke projecten. Onderwerpen waar wij ons onder meer mee bezig houden zijn:

Ook op het vlak van het aanbestedingsrecht beschikken we over de benodigde expertise. We staan zowel opdrachtgevers als inschrijvers bij. Denk hierbij aan het opstellen en beoordelen van selectie- en gunningsleidraden, formuleren van NvI’s of vragen namens een inschrijver, voeren van een kort geding of procedure bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Meer weten over bouw en aanbestedingen en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op met Mr. Otis Heuverling.

Duurzame energieprojecten

Verduurzaming en het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen staan volop in de belangstelling. Daarbij spelen verschillende facetten een rol: veiligheid, veranderende (politieke) inzichten, nieuwe technologische mogelijkheden en steeds veranderende regelgeving. En natuurlijk de wens om in een ’vol landschap’ burgers te laten participeren in nieuwe ontwikkelingen. Met de vaak complexe projecten op dit gebied, waar techniek en juridische aspecten in elkaar overlopen en waar meerdere partijen bij betrokken zijn, hebben wij inmiddels een schat aan ervaring.

Meer weten over duurzame energieprojecten en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem een kijkje op onze sectorpagina Duurzame Energie of neem contact op met Mr. Marc Marcusse.

Gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling

De advocaten in ons team hebben jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten met betrekking tot vastgoed en het uit- en heronderhandelen van dergelijke contracten. Dat komt onder andere voort uit onze betrokkenheid bij (grote) gebiedsontwikkelingen en de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, zowel greenfield als binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Daarin ondersteunen wij opdrachtgevers in brede zin. Denk hierbij aan het formaliseren van samenwerkingsverbanden, exploitatieovereenkomsten, (turn-key) aannemings- en koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, zakelijke rechten van erfpacht en opstal en het opzetten van financiering en zekerheden.

Meer weten over gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op met Mr. Michel Plug.

Huur

Ons huurrechtteam wordt gevormd door advocaten met kennis en ervaring op het gebied van zowel bedrijfs- en winkelruimte als woonruimte. Cees rekent vastgoedfondsen, projectontwikkelaars, retailers, horecaondernemers, woningcorporaties en huurders (bedrijven en particulieren) tot haar klanten. U kunt bij ons terecht voor advies en procedures over:

Ons team kent de uitdagingen en de mogelijkheden die het huurrecht biedt. Wij kunnen u adviseren wanneer u wilt afwijken van standaardcontracten – in het huurrecht kan dat niet altijd, omdat er wettelijke regels zijn waar niet ten nadele van de huurder vanaf geweken mag worden. Niet alleen bij procedures kunnen wij u van dienst zijn. Wij kunnen u ook adviseren over het opstellen van het juiste contract om procedures zo veel mogelijk te vermijden, over optie- of voorkeursrechten of garanties.

Meer weten over huur en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op met Mr. Edwin Nijhof.

Omgevingsrecht

Kennis van het omgevingsrecht is bij project- of gebiedsontwikkeling onontbeerlijk; vastgoedprojecten kunnen niet zonder de gecombineerde kennis van ’overheidsregels’ en het traditionele vastgoedrecht. Het omgevingsrecht bestaat uit veel verschillende deelgebieden, zoals ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterrecht, natuurbeschermingsrecht, planschade en decentraal omgevingsrecht. Iets om bij elk vastgoedproject rekening mee te houden. Wij doorzien de samenhang tussen de diverse deelgebieden en kunnen alle valkuilen en alternatieven overzichtelijk voor u in kaart brengen.

Meer weten over omgevingsrecht en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op met Mr. Michel Plug.