Vastgoedjuristen met branchekennis

Het vakgebied vastgoed is sterk in beweging en zal ook de komende jaren aanzienlijk worden beïnvloed door een combinatie van factoren, zoals technologische innovatie, verduurzaming, gewijzigde consumptiepatronen en de vraag hoe mensen willen wonen en werken. Onze gespecialiseerde vastgoedadvocaten zijn actief binnen dit bijzondere en complexe speelveld.

Gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling

De advocaten van Cees hebben jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van allerhande overeenkomsten met betrekking tot vastgoed en het uit- en heronderhandelen van dergelijke contracten. Dat komt onder andere voort uit onze betrokkenheid bij (grote) gebiedsontwikkelingen en de ontwikkeling en realisatie  van vastgoedprojecten, zowel greenfield als binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Daarin ondersteunen wij opdrachtgevers in brede zin; bijvoorbeeld bij het formaliseren van samenwerkingsverbanden, exploitatieovereenkomsten, (turn key) koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, zakelijke rechten van erfpacht en opstal, en het opzetten van financiering en zekerheden.

Omgevingsrecht

Kennis van het omgevingsrecht is bij project- of gebiedsontwikkeling onontbeerlijk; vastgoedprojecten kunnen eigenlijk niet zonder de gecombineerde kennis van ’overheidsregels’ en het traditionele vastgoedrecht. Het omgevingsrecht bestaat uit veel verschillende deelgebieden, zoals ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterrecht, natuurbeschermingsrecht, planschade en decentraal omgevingsrecht. Iets om bij elk vastgoedproject rekening mee te houden…. De advocaten van Cees  doorzien de samenhang tussen de diverse deelgebieden als geen ander en kunnen alle valkuilen en alternatieven overzichtelijk voor u in kaart brengen.

Huur

Ook buiten de gebieds- en projectontwikkeling heeft Cees vastgoedexpertise in huis. De advocaten van Cees kunnen u ondersteunen bij het opstellen van huurcontracten, het adviseren over uiteenlopende huurkwesties en het procederen bij huurgeschillen.

Adviseren en procederen

Soms ontkom je er namelijk niet aan: een procedure. Niet alleen bij het voorbereiden van een project kunnen wij u ondersteunen. Bouwgeschillen, administratieve procedures zoals bezwaar en beroep in bestuursrechtelijke procedures, nakomingsgeschillen, aanbestedingsrecht of staatssteundiscussies: wij kunnen u van dienst zijn.

Waarom Cees?

Naast specifieke branchekennis – in het bijzonder ter zake van de bouw en ontwikkeling van energieprojecten, tuinbouw, zorg en horeca/leisure – bundelen wij expertise op het gebied van gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, bouwrecht, huurrecht, samenwerkingsverbanden en financiering in één groep. Onze expertise komt daarom goed tot zijn recht in veelomvattende en daarmee complexere situaties. De unieke samenwerking tussen onze advocaten garandeert dat uw case op een praktische en gedegen wijze van alle relevante kanten wordt bekeken. Zo weet u zeker dat uw zaak in goede handen is en u niets mist.

Legal Projectmanagement

Omdat wij merken dat opdrachtgevers vaak langduriger ondersteuning nodig hebben, maar geen fulltime jurist op een project, bieden wij ook aan om u als ’legal project manager’ of  ‘interim jurist’ voor een bepaalde periode te ondersteunen. Door diverse medewerkers van ons kantoor wordt op deze manier al binnen verschillende bedrijven gewerkt. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michel Plug of Marc Marcusse.