Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Kampt uw onderneming met een forse schuldenlast? Gaat uw bedrijf gebukt onder langlopende onrendabele contracten? Of bestaat er een impasse tussen de bankier en uw aandeelhouders (of de aandeelhouders onderling) over kapitaal? In dat geval kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) uitkomst bieden.

De WHOA is ingevoerd om het mogelijk te maken dat bedrijven met financiële problemen hun schulden kunnen saneren zodat een faillissement voorkomen kan worden. De wet is ook bruikbaar voor bedrijven met aandeelhoudersproblematiek, zoals scale-ups die nieuwe investeringen nodig hebben. De WHOA biedt mogelijkheden om aandeelhouders te dwingen om aandeelhoudersrechten af te staan om deze investeringen mogelijk te maken. Tevens bestaan er mogelijkheden om van onrendabele (huur)overeenkomsten af te komen.

Cees is gespecialiseerd in herstructureringen, insolventierecht en complexe onderhandelingen. Ons gespecialiseerde WHOA-team beschikt over kennis en ervaring als (tijdelijk) bestuurder of toezichthouder van ondernemingen, als mediator en (niet onbelangrijk) als faillissementscurator. Een aantal van onze advocaten heeft de postacademische leergang Herstructureringsdeskundige bij de Universiteit Leiden gevolgd.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het ontwerpen van het een akkoord, het voorbereiden van de procedure, de aanbieding van het ontwerp akkoord, de communicatie en onderhandelingen met stakeholders, het vragen van voorlopige voorzieningen (zoals een afkoelingsperiode) of rechterlijke beslissingen en de eventuele homologatie waarmee een akkoord verbindend wordt verklaard.

Niet alleen de onderneming zelf, maar ook een aandeelhouder, schuldeiser of werknemers kunnen gebruikmaken van de WHOA. Dat kan door de rechtbank om de aanstelling van een onafhankelijke herstructureringsdeskundige te verzoeken, Daarbij dient men een aantal offertes van mogelijke herstructureringsdeskundigen te overleggen. De rechtbank beslist uiteindelijk over de aanwijzing.

Met onze kennis en ervaring weten wij wat een WHOA-traject inhoudt en zijn we in korte tijd in staat een passende offerte op te stellen voor de rechtbank. Wij voldoen aan de criteria van de rechtbank. Wij opereren onafhankelijk, onpartijdig en werken objectief, doelgericht en discreet. Een goede samenwerking, gebaseerd op vertrouwen en respect, is daarbij essentieel. Hoewel de onderneming en de herstructureringsdeskundige ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben, dienen zij een gezamenlijke belang: het tot stand willen brengen van een akkoord.