Faillissementsfraude

Door faillissementsfraude gaat helaas veel kapitaal verloren. Omdat een aantal van de advocaten in het team Insolventierecht fraudefaillissementen afhandelen, weten we hoe belangrijk het is om in een vroegtijdig stadium incassomaatregelen te nemen en hoe de B.V.-schil daarbij het beste kan worden doorgeprikt. Beslag leggen op de administratie, aansprakelijk stellen van (pseudo-)bestuurders en opening van de vereffening na een onterechte turboliquidatie: als het even kan helpen we u tijdig in te grijpen.