Gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling

De advocaten in ons team hebben jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten met betrekking tot vastgoed en het uit- en heronderhandelen van dergelijke contracten. Dat komt onder andere voort uit onze betrokkenheid bij (grote) gebiedsontwikkelingen en de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, zowel greenfield als binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Daarin ondersteunen wij opdrachtgevers in brede zin. Denk hierbij aan het formaliseren van samenwerkingsverbanden, exploitatieovereenkomsten, (turn-key) aannemings- en koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, zakelijke rechten van erfpacht en opstal en het opzetten van financiering en zekerheden.