Privacy statement Cees Advocaten N.V.

Algemeen

Cees Advocaten N.V. behandelt persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens die Cees Advocaten N.V. verzamelt worden gebruikt voor het mogen aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met betrekking tot onze juridische diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact, om u op een goede manier van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen waar Cees Advocaten N.V. aan moet voldoen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan uw naam, organisatie, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij respecteren de privacy van onze cliënten. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Cees Advocaten N.V. gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website doorgeeft aan Cees Advocaten N.V. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Gebruik gegevens

De gegevens die u heeft ingevuld via het contactformulier of worden verzameld bij de intake, gebruiken wij om te reageren op uw vraag, verzoek of opdracht. De gegevens komen terecht bij Cees Advocaten N.V. In voornoemd geval worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen en om met u in contact te komen en te blijven.

Grondslag

Cees Advocaten N.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

Doorgifte

Wij stellen de persoonlijke informatie niet ter beschikking aan derden. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt Cees Advocaten N.V. wel gebruik van derden die diensten aan ons verlenen (waaronder het beheer van de digitale dossiers en urenregistratie). Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de veiligheid van uw persoonsgegevens geborgd is. Cees Advocaten N.V. maakt de persoonlijke informatie slechts openbaar indien wij hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. In het kader van de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) bestaat de mogelijkheid dat wij een ongebruikelijke transactie  moeten melden bij FIU-Nederland. De persoonlijke informatie zal niet aan derden worden verstrekt in het kader van direct marketing doeleinden.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Cees Advocaten N.V. verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Links

Op de website van Cees Advocaten N.V. staan links naar websites van andere organisaties. Cees Advocaten N.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Cees Advocaten N.V. is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Cookies

De website van Cees Advocaten N.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

Klik hier om het cookie-overzicht te raadplegen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor een goede administratie. Cees Advocaten N.V. hanteert een termijn van twee jaar na de het laatste contact, waarna de gegevens vernietigd worden. Is sprake van in het kader van een Wwft-cliëntenonderzoek verkregen gegevens, dan worden deze gegevens bewaard tot vijf na beëindiging opdracht. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Cees Advocaten N.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Dossiers zullen in ieder geval 10 jaar worden bewaard waarna Cees Advocaten N.V. het recht heeft om over te gaan tot vernietiging.

Uw rechten als betrokkene

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit schriftelijk/per email bij Cees Advocaten N.V. aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is/kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek schriftelijk bericht van Cees Advocaten N.V.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Cees Advocaten N.V. opnemen en probeert Cees Advocaten N.V. er samen met u uit te komen.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Cees Advocaten N.V. Als u Cees Advocaten N.V. een bericht stuurt over dit statement of over een onderwerp dat daarmee te maken heeft, wilt u dan bij het onderwerp alstublieft ‘Privacy statement vermelden?

Wijziging Privacy Statement

Cees Advocaten N.V. behoudt zich het recht om dit Privacy Statement te wijzigen. Het meest recente en geldende Privacy Statement is online beschikbaar op onze website voor inzage.