(Her)financiering en zekerheden

De advocaten in ons team Insolventierecht hebben, wanneer ze als curator fungeren, veelal te maken met een bank als bijzondere crediteur. We weten daardoor welke (financierings-)voorwaarden banken hanteren, en hoe zekerheden zoals pand- en hypotheekrechten, borgstellingen en hoofdelijkheid worden bedongen, gevestigd en uitgewonnen. Van die kennis maken we gebruik bij onze advisering over (her-)financiering, al dan niet in geval van een geschil met een bancaire financier, maar ook als u op zoek bent naar interne (groeps-)financiering of funding middels private equity.