Reorganisaties en ontslag

Het kan zijn dat u als werkgever noodgedwongen een reorganisatie of herstructurering moet doorvoeren. Reorganiseren of herstructureren kan betekenen dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen en dat medewerkers ontslagen moeten worden. Daarbij zijn de juridische aspecten soms lastig. Denk aan de onderbouwing van bedrijfseconomische of organisatorische reden, het afspiegelingsbeginsel, de UWV-ontslagprocedure, het opstellen van een Sociaal Plan en eventuele toepasselijkheid van de Wet melding collectief ontslag. Ook communicatie naar uw medewerkers en het raadplegen of overleg met de vakbonden en ondernemingsraad zijn uiteraard belangrijke aspecten.

Een goede voorbereiding en een goed stappenplan zijn bij een reorganisatie en herstructurering onontbeerlijk. In nauw overleg met u begeleiden onze arbeidsrechtspecialisten u gedurende het gehele herstructurerings- of reorganisatietraject met concrete en praktische adviezen. Zo nodig schakelen wij daarbij andere specialisten van Cees in.