Insolventierecht

Als uw onderneming in financieel zwaar weer verkeert, kunt u aankloppen bij onze insolventiespecialisten. Zij kunnen u adviseren over de beste aanpak, hoe u het gesprek aangaat met uw financier, of u de schuldenlast kunt saneren, en of en hoe u uw onderneming kunt doorstarten. Ook staan de advocaten binnen ons Insolventierechtteam bestuurders, financiers of (individuele of gezamenlijke) schuldeisers bij.

Cees is het grootste insolventiekantoor in Zuid-Holland. Ons team beschikt over meer dan 15 medewerkers, waarvan een groot aantal regelmatig door de rechtbank wordt aangesteld als curator of bewindvoerder. Zij beschikken dus over de ervaring en expertise om te adviseren vóór en gedurende surseance, faillissement of een schuldeisersakkoord. Nagenoeg alle curatoren volgden een postdoctorale opleiding in het insolventierecht en zijn lid van de specialistenvereniging Insolad.

Ons team Insolventierecht adviseert niet alleen ondernemingen, bestuurders, investeerders, schuldeisers en andere betrokkenen bij een (dreigend) faillissement. Als het nodig is procederen we ook om rechtsposities ten opzichte van bijvoorbeeld curatoren, banken en (andere) schuldeisers te borgen.

De ingediende openbare verslagen van door curatoren/bewindvoerders van Cees behandelde faillissementen zijn in te zien op de website van de Rechtspraak. Verslagen in faillissementen van privépersonen zijn niet via de website van de Rechtspraak op te vragen. Deze verslagen worden op verzoek verstrekt aan schuldeisers van de schuldenaar.

Deelgebieden