Teeltschade

De food- en agribranche is de grootste economische sector van Nederland en daarmee vormt de tuinbouw (met haar toeleveranciers en afnemers) één van de belangrijkste motoren van onze economie. Het agrocluster is veelomvattend en betreft vaak lange ketens: Van grondstoffen en teeltbenodigdheden, bewerking, teelt en verwerking tot en met verpakking, opslag en distributie van groenten, fruit, potplanten en bloemen. Vanwege onder meer de grote hoeveelheid transacties in de agrarische keten, de nauwe verbondenheid van een groter aantal spelers in de productieketen en het gegeven dat sprake is van een gekweekt en verhandeld natuurlijk product, is de kans op teeltschade aanwezig en liggen teeltschadediscussies op de loer.

Zo zien wij in onze praktijk regelmatig geschillen voorbijkomen over het vergoeden teeltschade bij de kweker, die veroorzaakt zou zijn door een andere (leverende) partij in de productieketen. Denk bij die schade-oorzaken bijvoorbeeld aan het maken van fouten bij het repareren van een machine of installatie, besmette zaden, ondeugdelijk kunstmest of andere teeltbenodigdheden, disfunctionerende (onderdelen van een) kas, verkeerd teeltadvies of gebrekkig plantmateriaal. De schadelijdende kweker wil dan vaak zijn schade verhalen op de veroorzaker van de teeltschade, terwijl de vermeende schadeveroorzakende leverancier vrijwel altijd juist verweer wil voeren tegen de claim en niet wil betalen. De leverancier voert dan bijvoorbeeld aan dat hij niet tekort is geschoten, of dat sprake is van overmacht aan zijn zijde, of dat hij een beroep kan doen op een aansprakelijkheidsbeperking die veelal in de algemene voorwaarden vermeld staat.

Cees (en haar rechtsvoorgangers) is al decennia een bekende speler in de glastuinbouwsector met een aantal advocaten die al van jongs af aan in de sector geworteld is en daarom de praktijk goed kent. Wij beheersen daarnaast de voor teeltschades relevante rechtsgebieden, zoals het contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en het schadevergoedingsrecht, en weten precies welke juridische discussiepunten bij een teeltschadeprocedure horen. Onze ervaring en kennis van de praktijk leveren u als ondernemer die teeltschade lijdt of wordt aangesproken om teeltschade te vergoeden een voorsprong op in teeltschadezaken.