Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een rechtspersoon, veelal een B.V. of N.V., probeert zich uiteraard zo goed mogelijk van diens taak en verantwoordelijkheden te kwijten. Als DGA hebt u meestal geen feedback ter beschikking, maar ook binnen een corporate governance structuur is niet altijd duidelijk welke ruimte uw bevoegdheden bieden. Wanneer is het nodig bij te sturen, of om te overleggen over de uitgezette koers?

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. De Hoge Raad heeft als ons hoogste rechtscollege uitgesproken dat bestuurders zich in principe door de do’s en niet door de don’ts moeten laten leiden – anders komt er zogezegd van besturen niets terecht.

Dat neemt niet weg dat niet iedereen altijd vindt dat sprake is van goed bestuur. Stakeholders binnen de onderneming/rechtspersoon, crediteuren, de belastingdienst of, in geval van surseance of faillissement, een bewindvoerder/curator kunnen de bestuurder aansprakelijk houden voor gevoerd beleid of bepaalde beslissingen. In zo’n geval kunnen wij deskundige, professionele en discrete bijstand bieden. We helpen bestuurders die geconfronteerd worden met een aansprakelijkstelling, dan wel (voorkomen is beter dan genezen) bij het toetsen van voorgenomen beleid. Als u meent dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, kunnen we adviseren of, indien nodig, bijstand verlenen in een procedure. En zeker als een onderneming in lastiger vaarwater terecht komt, helpen we graag in een zo vroeg mogelijk stadium over de koers, ook als er scherp aan de wind gezeild moet worden.