Herstructureringen

Onze insolventiespecialisten adviseren niet alleen ondernemingen in zwaar weer. Ook wanneer om andere redenen een herstructurering gewenst is, bijvoorbeeld bij een uitbreiding van activiteiten of toe- of uittreding van een aandeelhouder of financier, komt de kennis van en ervaring met reorganisaties en turnarounds binnen ons team uitstekend van pas. Samen met onze andere specialisten kunnen wij elk complex vraagstuk aan, of de nadruk nu ligt op collectief ontslag, (her-)financiering, private funding of een (gedeeltelijke) fusie of overname . Waar nodig werken we samen met accountants en andere financieel specialisten, waarderingsdeskundigen en notarissen

Komt het wel aan op reorganiseren in zwaar weer, dan kunnen we u adviseren of u beter kunt kiezen voor een surseance, faillissementsaanvraag of toepassing van een wettelijk schuldeisersakkoord (WHOA). We brengen de posities van bestuurders en aandeelhouders in kaart en kunnen een doorstart begeleiden. Door onze kennis en ervaring kunnen we ook bestuurders adviseren of begeleiden als er een geschil met een curator ontstaat of dreigt te ontstaan.