Cees Advocaten N.V.

Cees Advocaten N.V. is een statutair te Den Haag gevestigde naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67374468. Het BTW-nummer is: 8569.55.206.B.01.

De bestuursleden van Cees Advocaten N.V. zijn Paul Wezelenburg en Jan Joost Wittekamp.

Stichting Derdengelden

De Stichting Beheer Derdengelden Cees Advocaten is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 67643825

Het rekeningnummer van de stichting Beheer Derdengelden Cees Advocaten is: NL46 RABO 0315 2361 32