Over Mark

Mark adviseert en procedeert voor ondernemers. Veel van zijn cliënten zijn actief in de (internationale) groothandel, retail en logistieke sector.

Mark is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, handelsrecht en het intellectuele eigendom (met name merkenrecht, modellenrecht en auteursrecht en IT). Een bijzonder specialisme van Mark betreft parallelimport/grijze import van merkgoederen.

Mark heeft een ruime proceservaring opgedaan bij onder meer rechtbanken, gerechtshoven, de Ondernemingskamer en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Mark heeft tevens ruime ervaring met het procederen in andere landen als toegelaten EU advocaat (o.a. België, Polen en Griekenland) in samenwerking met lokale advocaten. Mark heeft zodoende een groot netwerk opgebouwd van adviseurs in binnen- en buitenland.

Mark wordt aanbevolen door Chambers and Partners 2015:

"Clients praise Mark Tsoutsanis of EBH Elshof Advocaten for his "excellent knowledge of logistics and international trading. He is responsive, dedicated and experienced." He covers copyright, trade mark and design right matters."

Achtergrond

Opleidingen

Lidmaatschap(pen)

Taalbeheersing