Parallelimport

Bijzondere expertise hebben wij in huis op het gebied van het faciliteren van geautoriseerde parallelimport. We treden op voor merkhouders, groothandelaren, retailers en logistiek dienstverleners. We zijn actief in uiteenlopende sectoren (variërend van premium luxury goods, machines, perishables, elektronica tot en met FMCG).

Het verzamelbegrip parallelimport wordt gehanteerd ter aanduiding van het feit dat goederen parallel worden verhandeld langs het distributienetwerk van de producent. Het is dan ook beter te spreken over parallelle distributie van goederen. Geautoriseerde parallelimport is een uitvloeisel van het EU grondrecht van vrij verkeer van goederen. De EU acht het dienstig voor een goede werking van de interne markt in de EU dat Europese consumenten optimaal gebruik kunnen maken van prijsverschillen van goederen binnen de lidstaten van de EU.

Wij hebben ook ruime ervaring aan de andere kant van het spectrum betreffende het bestrijden van ongeautoriseerde parallelimport. Een en ander is wel aan specifieke spelregels gebonden zoals de beginselen van uitputting van merkrechten. Die spelregels vloeien voort uit Benelux- en Europees merkenrecht en de rechtsregels die voortvloeien uit de rechtspraak op Nationaal, Benelux en Europees niveau.

We hebben daarbij te maken met het complexe werkveld van merkenrecht, douanerecht en de mededingingsrechtelijke eisen die gesteld worden aan de inrichting van distributienetwerken.