Michel Plug

Van glastuinbouwbedrijf tot supermarkt en van windpark tot ziekenhuis: Michel Plug werkt voor uiteenlopende klanten. Hij houdt zich dagelijks bezig met alle facetten van het omgevingsrecht. Zijn praktijk is in belangrijke mate gericht op het voeren van alle voorkomende bestuursrechtelijke procedures. Dit doet hij bij onder andere rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State.

Heeft het wel zin om bezwaar te maken of kunnen we het doel beter (en sneller) op een andere manier bereiken? Is het nog mogelijk om een te besluit repareren om een beroepsprocedure ongeschonden door te komen? En zo ja: hoe en wanneer kunnen we dat het beste doen? Op deze – en nog veel meer – vragen formuleert Michel een passend antwoord. Ook adviseert hij op welke manier een bepaald bouwplan of project het best te realiseren is, welke juridische route het meest geschikt is om te bewandelen en hoe angels en voetklemmen zoveel mogelijk te vermijden zijn.

“Soms valt er in een zaak ogenschijnlijk weinig winst te behalen. Als ik zo’n situatie in goede samenwerking met mijn cliënt kan ombuigen tot een succes, heb ik de grootste meerwaarde”, vertelt Michel. Hij krijgt dit voor elkaar door de zaak vanuit een onverwacht of ander perspectief te benaderen. Zo gaat het ook in de door hem beoefende golfsport: als je de meest uitdagende slagen, met een onmogelijke ligging, succesvol uitvoert, levert dat de meeste voldoening op.

Achtergrond

Opleidingen

Lidmaatschappen

Nevenfuncties

Taalbeheersing

Specialisaties