Over Michel

Michel Plug houdt zich dagelijks bezig met alle facetten van het bestuursrecht, met de focus op het omgevingsrecht. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in het voeren van bestuursrechtelijke procedures bij diverse overheden en bestuursrechtelijke en civielrechtelijke colleges, waaronder de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Tot zijn klanten behoren ondernemingen, instellingen en overheden. Michel procedeert regelmatig over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschadeverzoeken en zaken op het gebied van overheidsaansprakelijkheidsrecht en economisch bestuursrecht, zoals bijvoorbeeld (Europese) subsidies.

Achtergrond

Opleidingen

Specialisaties

Lidmaatschap(pen)

Nevenfuncties

Taalbeheersing