Op het terrein van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 is gestart met de realisatie van een “smart thermal grid” voor de duurzame verwarming en koeling van de te realiseren bebouwing. Het gebied zal eerst worden gebruikt voor de Floriade 2022, en in de toekomst zullen op het terrein (meer) woningen en commerciële ruimten worden gerealiseerd. Een fantastisch project met hoge duurzaamheidsambities. Precies iets waar wij als Cees Advocaten graag aan meewerken.

Smart Thermal Grid

Geheel in lijn met de marktbeweging “van gas los” is er een hoge duurzaamheidsambitie en de combinatie Dura Vermeer/Amvest geeft daar mede invulling aan door een slim warmtenet te (laten) realiseren en exploiteren, waarmee gedurende een lange periode duurzame warmte en koude beschikbaar is. Het betreft een collectief systeem, dat ook gebruik maakt van een warmte/koude opslag (WKO), oppervlakte water en een slimme uitwisseling tussen gebouwen.

De rol van Cees Advocaten

Cees Advocaten stond de combinatie Dura Vermeer en Amvest bij in de contractvorming. Niet alleen met de exploitant van het systeem (Eteck), het vastleggen van afspraken over het netwerk zelf, maar ook in de voorbereiding van de contracten die zullen gaan gelden tussen de bewoners, eigenaars en de exploitant.

Afbeelding Floriade: MVRDV (Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries)