Ruud Wessel

Ruud Wessel is advocaat sinds 1987 en daarmee een van de meest ervaren advocaten binnen Cees. Ambtenaren- en arbeidsrecht zijn de rechtsgebieden waarin hij zich heeft gespecialiseerd. Ruud adviseert zowel (overheids-) werkgevers als werknemers. Wie met hem werkt, kan rekenen op een betrouwbare, vasthoudende en strategisch sterke manier van werken.

De praktijk van Ruud omvat onder meer de arbeidsverhoudingen in het publieke domein zoals die bestaan bij het Rijk, provincies en gemeenten. Hij zet zich ook in voor onderwijsgevenden, militairen en waterschaps-personeel. Empowerment van de cliënt speelt een centrale rol in het werk van Ruud. Hij zegt: “Het gaat erom de cliënt optimaal te ondersteunen. Als dat lukt, krijgt hij of zij ook echt terecht het gevoel ertoe te doen.”

Naast arbeidsrecht (en de bijbehorende verhoudingen) in de publieke sector is er nog een gebied waarin Ruud zijn cliënten steeds meer te bieden heeft: Mediation. Sinds 2016 is hij Legal Mediator. In die rol legt hij zich in het bijzonder toe op geschillen waarbij de overheid, veelal als werkgever, betrokken is. In zijn vrije tijd is Ruud een fanatiek roeier en muzikant.

Achtergrond

Opleidingen

Lidmaatschap(pen)

Nevenfuncties

Taalbeheersing

Specialisaties