Jan Joost Wittekamp Jan Joost Wittekamp

Delft, 28 december 2018 - Op 27 december 2018 heeft de Rechtbank Den Haag - onder gelijktijdige intrekking van de op 19 december 2018 verleende (voorlopige) surseance van betaling - Mapper Lithography B.V. in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. J.J. Wittekamp (Cees Advocaten N.V.) tot curator. In deze vennootschappen zijn vrijwel alle Nederlandse commerciële activiteiten van de Mapper Lithography-groep ondergebracht.

Heden heeft de Rechtbank Den Haag (tevens) aan Mapper Lithography Holding B.V. en Mapper Lithography IP B.V. (voorlopige) surseance van betaling verleend. Mr. J.J. Wittekamp is ook in deze (voorlopig) verleende surseances van betaling benoemd tot bewindvoerder. Naar verwachting zullen deze vennootschappen eveneens op korte termijn in staat van faillissement worden verklaard.

Mapper Lithography en mogelijkheden voor een doorstart

Mapper Lithography B.V. is een toeleverancier voor de halfgeleiderindustrie. Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van een maskerloze elektronenbundel lithografiemachine. Mapper Lithography B.V. biedt momenteel werkgelegenheid aan circa 240 medewerkers.

Momenteel onderzoekt de curator de mogelijkheden voor een doorstart van de activiteiten van Mapper Lithography B.V. Verschillende partijen hebben Inmiddels hebben meerdere partijen interesse getoond in een doorstart. Wellicht zullen zich nog meerdere kandidaten melden. De komende periode zal door de curator met de geïnteresseerde partijen worden gesproken. Over het aantal en de inhoud van eventueel biedingen, zal de curator geen mededelingen doen zolang de besprekingen en onderhandelingen voortduren.

Gevolgen voor het personeel

Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers opzeggen. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst en - in beginsel - aan het werk voor Mapper Lithography B.V. Het UWV is ingelicht en start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen onder de loongarantieregeling te kunnen uitbetalen. Ook de vakbonden zijn inmiddels ingelicht.

Gevolgen voor leveranciers

Leveranciers van Mapper Lithography B.V. kunnen hun vordering(en) indienen bij de curator. Ook crediteuren die zich al tijdens de surseance hebben gemeld dienen hun vordering nu formeel kenbaar te maken bij de curator.

De rechtbank heeft een afkoelingsperiode van twee maanden afgekondigd. Gedurende deze periode kunnen leveranciers eventuele rechten op de boedel van de vennootschap niet uitoefenen. De curator zal zich eerst een beeld moeten vormen van de omvang van de boedel en de rechten die verschillende crediteuren daarop hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen: