Marie-Chantal van Oss Marie-Chantal van Oss

Het vaderschapsverlof na een geboorte gaat per 1 januari 2019 van twee naar vijf volledig door de werkgever doorbetaalde verlofdagen. Hiernaast kunnen vaders vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte nog eens vijf weken aanvullend vaderschapsverlof opnemen. Zij hebben dan recht op een uitkering van het UWV van 70 procent van het dagloon. Vrijwel de hele Tweede Kamer schaarde zich tijdens het debat eind september achter het plan.
 
Waanzin, noemde voormalig VNO-NCW-voorzitter Wientjes vorig jaar nog de uitbreiding van het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen dat op 1 januari 2019 ingaat. 
 

EU

Het vasthouden aan slechts een paar dagen vaderschapsverlof leek echter ook tevoren voor werkgevers al een verloren strijd. Vanuit de Europese Unie ligt er zelfs een voorstel om voor de hele EU naar tenminste tien dagen volledig betaald vaderschapsverlof te gaan en daarnaast moet vier maanden vaderschapsverlof mogelijk worden voor een ietwat lagere vergoeding dan het salaris.
 
Het aantal dagen dat vaders recht hebben op vaderschapsverlof loopt op dit moment binnen de EU enorm uiteen. Zo krijgen vaders in Slovenië 90 dagen betaald verlof, in Litouwen 30 dagen, in Frankrijk 11 dagen en in Italië maar 1 dag. 
 

Situatie nu

 
Op dit moment bestaat het vaderschapsverlof in Nederland uit 2 dagen betaald verlof. Veel vaders kiezen ervoor om deze 2 dagen direct na de bevalling op te nemen. Dit is echter niet verplicht. Wel moeten deze 2 dagen binnen 4 weken na de bevalling worden opgenomen.
 
Naast voornoemde 2 dagen mag de vader ook 3 dagen onbetaald verlof aanvragen. Ook deze dagen moeten binnen 4 weken na de bevalling worden opgenomen.
 
Aanspraak op vaderschapsverlof bestaat als je de partner bent van de moeder van het kind. Dit is het geval als je:
 
 

Wijziging

 
Zodra de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in werking treedt geldt het volgende: 
 
 

Gevolgen

 
Hoog inkomen: veel inkomensverlies
De eerste vijf dagen vaderschapsverlof komen volledig voor rekening van de werkgevers. Het aanvullend vaderschapsverlof komt voor rekening van de Staat. 
 
Tijdens het aanvullend vaderschapsverlof ontvangen vaders een uitkering van 70% van hun dagloon, tot 70% van het maximumdagloon (het maximummaandloon is nu € 4.598,28). De minister heeft aangegeven dat een werknemer die twee keer modaal verdient (€ 5.401,00 per maand) tijdens het aanvullend vaderschapsverlof een vergoeding krijgt van € 3.219,00 (70% van het maximummaandloon). Deze werknemer krijgt dus afgerond maar 60% van zijn loon. Vaders met een hoog inkomen gaan er tijdens het aanvullend verlof dus fors op achteruit. Het is dan ook zeer de vraag of er door deze groep veel gebruik zal worden gemaakt van het aanvullend vaderschapsverlof. 
 
Laag inkomen: onder sociaal minimum
Echter ook voor vaders die juist weinig verdienen kunnen de regels nadelig zijn doordat zij tijdelijk minder dan het minimumloon zullen ontvangen.
 

Verspreid opnemen aanvullend verlof

Om voornoemde gevolgen enigszins op te vangen krijgen vaders de optie het aanvullend verlof verspreid over zes maanden op te nemen. De inkomensterugval wordt dan ook verspreid. Het Kabinet biedt geen aanvulling voor werknemers die tijdens het aanvullend vaderschapsverlof onder het sociaal minimum komen.
 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met mr. Marie-Chantal Beliën-van Oss (Arbeidsrecht) of een van de andere arbeidsrechtspecialisten van Cees Advocaten N.V.