Overlijden en de gevolgen daarvan voor het vermogen

Als het even kan, lost men erfrechtelijke aangelegenheden in eigen kring op. Binnenskamers, zonder de tussenkomst van derden. Soms doen zich echter situaties voor, waarin een informele oplossing niet meer tot de mogelijkheden behoort, eenvoudigweg omdat de verhoudingen vertroebeld zijn geraakt, omdat de problemen en consequenties daarvan niet meer te overzien zijn, of omdat de belangen simpelweg te groot zijn. In zulke gevallen is het verstandig om voor een advocaat te kiezen die niet alleen beschikt over actuele juridische kennis van zaken, maar daarnaast ook oog heeft voor de persoonlijke, emotionele kant van de zaak. Onze erfrecht advocaten passen uitstekend in dat profiel en kunnen u bijstaan in alle erfrechtelijke conflicten.

Len de Vries-Blom is onze contactpersoon voor vragen over erfrecht.