Cees Advocaten N.V.

Cees Advocaten N.V. is een statutair te Den Haag gevestigde naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67374468. Het BTW-nummer is: 8569.55.206.B.01.

De bestuurders van Cees Advocaten N.V. zijn (de praktijkvennootschappen van) B.J. Tideman (Bruno) en M.F. Marcusse (Marc).

Stichting Derdengelden

De Stichting Beheer Derdengelden Cees Advocaten is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 67643825

Het rekeningnummer van de stichting Beheer Derdengelden Cees Advocaten is: NL46 RABO 0315 2361 32