Richard van Oevelen

De kennis en ervaring van Richard van Oevelen komen van pas voor een diverse groep van cliënten. Nationale en internationale projectontwikkelaars in de vastgoed- en energiesector, glastuinbouwbedrijven, horeca-exploitanten, afvalverwerkers en particulieren staat hij bij. Ook heeft Richard relevante ervaring met het bijstaan van gemeenten en ondernemingen uit de (petro)chemische- en maakindustrie.

Richard adviseert en procedeert onder meer op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, openbaarheid van overheidsinformatie, openbare orde en de handhaving op deze gebieden. Vaak gaat het om bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot vergunningen en handhavingsbesluiten. Ook stelt hij zienswijzen op tegen structuurvisies of bestemmingsplannen. Richard biedt ook een helpende hand als cliënten werken aan de realisatie van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld van het indienen van de aanvraag tot de verlening van een benodigde vergunning.

Voor Richard de overstap naar de advocatuur maakte, was hij werkzaam als docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast deed hij ruime politiek-bestuurlijke ervaring op als lid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, waardoor hij de nodige politieke sensitiviteit heeft ontwikkeld. Richard: “Met deze achtergrond ben ik in staat om, in bestuursrechtelijke procedures en ander contact en overleg met overheden, de beste strategie en de juiste formulering te kiezen.”

Achtergrond

Opleidingen

Specialisaties

Lidmaatschappen

Nevenfuncties

Taalbeheersing