Otis Heuverling

Ondernemingen gericht op bouw, projectontwikkeling of duurzame energie: voor deze klanten is Otis Heuverling het grootste gedeelte van zijn tijd actief. Hij werkt vooral binnen de energiesector en de rechtsgebieden waar hij zich dan met name op concentreert zijn bouw-, aanbestedings- en energierecht.

Otis geeft binnen die expertises advies,  begeleidt inkoopprocedures en -processen en adviseert over contracten, bijvoorbeeld over EPC-overeenkomsten en warmteleveringsovereenkomsten.

De juridische basis van Otis is breed en hij heeft veel branche-specifieke kennis opgedaan in de energiesector. Het liefst is hij van begin af aan betrokken bij een proces, want zo kun je al in een vroeg stadium bijsturen. Otis: “Het mooiste aan het werk vind ik wanneer je waarde weet toe te voegen in een zaak waar de cliënt die winst zelf niet had verwacht.”

Achtergrond

Opleidingen

Taalbeheersing