Marc Marcusse

Duurzame energieprojecten, duurzame wijken en andere initiatieven die bijdragen aan een betere wereld: Marc Marcusse weet er raad mee. Deze pragmatische jurist heeft veel kennis en ervaring met vastgoed- en duurzame energieprojecten. Als er ergens in het traject dus vragen opkomen, vindt Marc er een antwoord op. Dit doet hij door te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Van de ontwikkelfase tot en met de exploitatie van een project is Marc actief. Hij helpt u met het structureren van een samenwerking, grondcontracten, bouwcontracten, financieringen en exploitatieovereenkomsten. Zijn werkwijze is even creatief als doeltreffend te noemen. Wat uw uitdaging ook is bij uw vastgoed- en duurzame energieproject: Marc zet zijn specialistische kennis graag toegewijd voor u in. Als advocaat, adviseur, of (deels) op locatie als “projectjurist”.

Tot de klanten van Marc behoren onder andere ontwikkelaars van geothermieprojecten, windturbineparken en zonnestroomsystemen. Maar bijvoorbeeld ook vastgoed ontwikkelaars en bouwers van “gewoon” vastgoed, die met WKO of andere energiesystemen te maken krijgen. De rechtsgebieden waarin hij met name opereert, zijn vastgoedrecht, daaraan gerelateerd ondernemingsrecht en energierecht. Marc: “Elk duurzaam project is er één. Ik vind het mooi dat we met ons werk kunnen bijdragen aan een groenere samenleving en de samenwerking die daarvoor nodig is.”

Achtergrond

Opleidingen

Specialisaties

Lidmaatschap(pen)

Nevenactiviteiten

Rechtsgebieden

Taalbeheersing