Over Marc

De praktijk van Marc Marcusse is met name gericht op gebiedsontwikkelingen en vastgoedprojecten en het daaraan gerelateerde ondernemingsrecht. Voorbeelden zijn het opmaken van - en het beslechten van geschillen over (turn key) koopovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, opstal- en erfpachtcontracten en leaseovereenkomsten. Ook begeleidt hij diverse partijen bij het opmaken van vastgoedfinancieringsdocumentatie en zekerheden. Veel projecten van Marc hebben betrekking op duurzame energie, zoals windturbineparken, zonnestroomsystemen en biomassa installaties.

Marc maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van Cees Advocaten.

Achtergrond

Opleidingen

Specialisaties

Lidmaatschap(pen)

Rechtsgebieden

Taalbeheersing