Over Marc

Marc is een hands on jurist, die in staat is complexe projecten en vraagstukken begrijpelijk en overzichtelijk te maken. De focus van Marc is gericht op gebiedsontwikkelingen en vastgoedprojecten en het daaraan gerelateerde ondernemingsrecht. Voorbeelden zijn het opmaken van - en het beslechten van geschillen over - (turn key) koopovereenkomsten, opstal- en erfpachtcontracten en samenwerkingsovereenkomsten. Ook begeleidt hij diverse partijen bij het opmaken van vastgoedfinancieringsdocumentatie en zekerheden.

Veel projecten van Marc hebben betrekking op duurzame energie, zoals geothermie, windturbineparken, zonnestroomsystemen en biomassa installaties.

Achtergrond

Opleidingen

Specialisaties

Lidmaatschap(pen)

Nevenactiviteiten

Rechtsgebieden

Taalbeheersing