Jan Hiemstra

Jan Hiemstra heeft met ingang van 1 januari 2020 zijn praktijk als advocaat neergelegd en fungeert vanaf die datum als Of Counsel voor Cees. Gezien de focus van Jan op ruimtelijke ordening en duurzaamheid en zijn ruime kennis en ervaring als advocaat in het bestuurs- en omgevingsrecht blijft Jan inhoudelijk bij de werkzaamheden voor een aantal grotere klanten betrokken, die actief zijn op het gebied van nieuwe energie. Jan fungeert als interne vraagbaak op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht en de door Cees in dat kader gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures. Verder zet hij zijn expertise in bij advisering over bouwvergunning-, projectbesluit- en bestemmingsplanprocedures, met blijvende aandacht voor bijzondere wetten, zoals de Elektriciteitswet en de Gaswet. Jan blijft ook betrokken bij kantoor als lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Cees Advocaten (de formele aandeelhouder van Cees Advocaten N.V.), en als klachtenfunctionaris.

Achtergrond

Opleidingen

Specialisaties

Lidmaatschap(pen)

Nevenfuncties

Taalbeheersing