Over Jan

Jan Hiemstra houdt zich bezig met alle aspecten van het bestuursrecht, met een focus op ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Hij heeft een ruime ervaring in het voeren van bestuursrechtelijke procedures bij diverse overheden en bestuursrechtelijke colleges. In zijn dagelijkse praktijk treedt Jan hoofdzakelijk op voor ondernemingen, instellingen en overheden, die hij bijstaat in bouwvergunning- en projectbesluitprocedures, bestemmingsplanprocedures en handhavingsprocedures.

Daarnaast procedeert hij met regelmaat over besluitvorming op grond van bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld de energiewet en de gaswet. Jan is verder actief betrokken bij de ontwikkeling van Windturbine locaties, en heeft in dat kader diverse nevenfuncties.

Achtergrond

Opleidingen

Specialisaties

Lidmaatschap(pen)

Nevenfuncties

Taalbeheersing