Esther Grootscholten

Esther Grootscholten heeft een algemene civielrechtelijke praktijk, met een focus op vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Binnen het vastgoedrecht houdt ze zich bezig met bouw- en huurrecht. Op het gebied van het verbintenissenrecht richt Esther zich meer specifiek op contractuele geschillen en op het aansprakelijkheidsrecht binnen de glastuinbouw. Daarnaast is ze gespecialiseerd in het hippisch recht.   

Esther zet haar achtergrond en passie effectief in als advocate. Deze advocate komt uit een ondernemende, agrarische familie en heeft mede daardoor affiniteit met de (glas)tuinbouw. Zij begrijpt de taal van de ondernemer.

Op het gebied van hippisch recht geldt Esther, die al jaren gepassioneerd actief is in de paardensport, ook als specialiste. Juridische geschillen rondom de aan- en verkoop van paarden helpt ze oplossen en ze buigt zich over aansprakelijkheidskwesties.

No-nonsense en met praktische oplossingen: zo is de werkwijze van Esther het beste te omschrijven. Ze heeft oprechte interesse in de persoon of het bedrijf waar zij voor werkt. Ook deze collega vindt het belangrijk om een vertrouwensband met haar cliënten op te bouwen. Met het wegnemen van juridische hobbels wil ze ervoor zorgen dat haar cliënten zich zoveel mogelijk kunnen blijven focussen op dat waar zij goed in zijn.

Achtergrond

Opleidingen

Lidmaatschappen

Taalbeheersing