Edwin Nijhof

 

Wilt u een grondige analyse van uw juridische positie? Of bent u benieuwd naar de processtrategie met de grootste kans op succes? Maak kennis met Edwin Nijhof. Eerder was hij onder andere werkzaam als cassatieadvocaat. Hierdoor heeft hij ruime ervaring in het procesrecht. Die komt goed van pas in het rechtsgebied waar hij zich op heeft toegelegd: het vastgoedrecht en het contractenrecht dat daarmee samenhangt.

Tactisch procederen en een optimaal resultaat bereiken waar een cliënt tevreden op kan terugkijken staan bij Edwin voorop. “Mijn kennis en proceservaring zet ik graag in om de positie van u als cliënt zo sterk mogelijk te maken en uw proceskansen optimaal te benutten”, zegt Edwin.

Binnen het vastgoedrecht vormen huurkwesties het bijzondere specialisme van Edwin, terwijl hij tevens een sterke focus heeft op bouwzaken. Zijn cliënten – onder andere vastgoedontwikkelaars, zorginstellingen en aannemers – helpt hij binnen beide expertises zowel door te adviseren als te procederen. Vaak wordt vanuit het proces duidelijk dat er al eerder, in de contractfase, valkuilen zijn geweest die leidden tot het geschil. Bij het tijdig inwinnen van advies of laten redigeren van de overeenkomst, konden die misschien voorkomen worden. Edwin: “Ook in de contractuele fase sta ik u bij. Zo zorgen we ervoor dat we uw belang handig en met zo min mogelijk risico’s contractueel vastleggen. Daarnaast is het altijd mogelijk om contractstukken op valkuilen te laten checken, de zogenaamde red flags, om toekomstige geschillen te vermijden.”

Achtergrond

 

Opleidingen

Lidmaatschappen

Taalbeheersing

Publicaties

Specialisaties