Kamil Nuweif

Kamil Nuweif is werkzaam binnen de vastgoedsectie van Cees Advocaten. Hij legt zich in het bijzonder toe op het adviseren van cliënten in kwesties op het terrein van het bestuurs- en omgevingsrecht.

In februari 2022 voltooide Kamil zijn master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie is hij als student-stagiair en als werkstudent verbonden geweest aan diverse internationale advocatenkantoren. Daarnaast heeft hij bij verschillende organisaties werkervaring opgedaan. Zo heeft hij als Fraude Analist bij een commerciële Nederlandse bank gewerkt en heeft hij vrijwilligerswerk gedaan, waar hij vluchtelingen van juridisch advies voorzag.

Al tijdens zijn studie interesseerde Kamil zich in het bestuursrecht. Zijn belangstelling voor dit rechtsgebied komt met name voort uit de snelle en diverse ontwikkelingen, die onlosmakelijk met het bestuursrecht zijn verbonden. Gedacht kan daarbij worden aan ontwikkelingen op het gebied van stikstof of een recente koerswijzing in de rechtspraak, die een verruimde toegang tot de rechter mogelijk maakt.

Kamil richt zich met name op het adviseren van en het voeren van procedures voor bedrijven, overheden en instellingen op het gebied van bestemmingsplannen en (omgevings)vergunningen (zoals bijvoorbeeld bedrijventerreinen, glastuinbouwbedrijven, woningbouwprojecten en duurzame energieprojecten zoals wind- en zonneparken), planschade, milieuzaken en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving.

‘‘In goede samenwerking met de cliënt kunnen de beste resultaten worden behaald”, vertelt Kamil. “Daarbij is nauw overleg en transparantie van groot belang. Om u goed van dienst te kunnen zijn vinden wij het essentieel dat we uw branche, uw organisatie en u als persoon kennen en begrijpen. Dat is de basis voor een effectieve samenwerking’’.

Achtergrond

Opleidingen

Lidmaatschappen

​Taalbeheersing

Specialisaties