In verband met de ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus hebben wij diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij u van dienst kunnen zijn. Op deze pagina leest u hoe wij met deze situatie omgaan en welke maatregelen wij hanteren.

Onze dienstverlening

Zoals we hebben gemerkt, veranderen de omstandigheden van dag tot dag. Desondanks kunnen we u verzekeren dat onze dienstverlening daar niet onder zal lijden. Onze advocaten werken met ingang van maandag 16 maart 2020 thuis. Hetzelfde geldt voor zover mogelijk ook voor onze stafmedewerkers. Ons IT systeem functioneert goed. Waar nodig schalen wij op, in overleg met onze systeembeheerder, om ervoor te zorgen dat wij al uw vragen kunnen blijven beantwoorden en onze advisering op het niveau blijft dat u van ons gewend bent. Natuurlijk streven wij ernaar de responstijd zo kort mogelijk te houden.

Zittingen gerechtelijke instanties

Voor wat betreft zittingen bij gerechtelijke en soortgelijke instanties die al gepland zijn, volgen we het beleid van deze instanties. Dit betekent dat de meeste zittingen in ieder geval worden uitgesteld tot na aanstaande maandag 6 april. Mocht er in uw zaak een zitting zijn gepland in de periode van 17 maart tot 6 april 2020, dan mag u er van uitgaan dat die niet door gaat en zal een nieuwe datum voor die zitting worden gepland. Dit geldt voor alle gerechtelijke instanties (rechtbanken, hoven en de Hoge Raad, Centrale Raad van Beroep, Raad van State, enz.). Er geldt een uitzondering voor urgente zaken zoals zeer spoedeisende kort gedingen en faillissementszittingen. Voor hoorzittingen in bezwaarschriftprocedures, voor zienswijzen en dergelijke kunt u er van uitgaan dat deze ook worden uitgesteld. Hetzelfde geldt voor zittingen bij arbitrale colleges. Mocht dat in een uitzonderlijk geval anders zijn, dan hoort u dat van de advocaat die uw dossier in behandeling heeft. De maatregel van de gerechtelijke instanties brengt géén wijziging in lopende termijnen zo lang de procedure schriftelijk verloopt. Wanneer er dus vóór 6 april a.s. een processtuk bij een gerecht moet worden ingediend, blijft de daarvoor bepaalde datum wél gehandhaafd.

Besprekingen en vergaderingen

De gezondheid van u en onze medewerkers staat voorop. Wij verzoeken onze cliënten en relaties daarom zo min mogelijk fysiek naar onze vestigingen te komen. Tenzij dat noodzakelijk is, zullen wij ons bezoek aan u ook zo veel mogelijk beperken. Besprekingen en ander overleg met klanten zullen wij zo veel mogelijk via video-conference houden. Dit geldt ook voor onze interne besprekingen.

Mocht u de komende veertien dagen een afspraak hebben staan met één van onze advocaten of medewerkers, dan zal er contact met u worden opgenomen om te bespreken of dat overleg op de afgesproken locatie doorgang kan vinden. Besprekingen en vergaderingen met grotere groepen personen worden tot nader order uitgesteld.

Adviezen over gevolgen coronavirus

Als u vragen hebt of advies nodig hebt over de gevolgen van de coronacrisis voor uw eigen bedrijf, dan vindt u op onze website voor diverse onderwerpen een aanspreekpunt waar u terecht kunt. U kunt de komende dagen ook via onze blogs kennisnemen van diverse adviezen en tips in verband met de coronacrisis. 

Bereikbaarheid

Wij blijven bereikbaar via ons telefoonnummer +31(0)88 – 336 88 00. Voor dringende vragen kan op elk gewenst moment worden ingebeld via nummer +31(0)6 55 79 66 83 (mr. John Dullaart). 

Wij wensen iedereen sterkte op persoonlijk en zakelijk vlak om met deze moeilijke omstandigheden om te gaan en staan graag voor u klaar.