Bruno Tideman Bruno Tideman

In mei 2020 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel van de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen, dat het mogelijk moet maken een dwangakkoord met je schuldeisers tot stand te brengen. In september wordt het voorstel in de Eerste Kamer behandeld en als het wordt aangenomen, zal de wet wellicht al op 1 oktober aanstaande worden ingevoerd.

Procedure

Een dwangakkoord vraagt een gedegen voorbereiding. Indien u voorziet dat uw bedrijf aan het eind van het jaar in financiële problemen kan komen, doet u er verstandig aan om reeds nu een herstructureringsplan te maken. Hieronder een schematisch overzicht van de procedure.

Kern van de regeling

De wet is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om een faillissement te voorkomen. De regeling biedt ook mogelijkheden om langlopende overeenkomsten te wijzigen of voortijdig op te zeggen, zoals een huurovereenkomst, waarvan de huurprijs te zwaar drukt of de looptijd te lang is.

Schuldeisers dienen in gelijksoortige groepen te worden ingedeeld. Als schuldeisers die tenminste twee derden van de schuldenlast vertegenwoordigen, in een van die groepen instemmen met het akkoord kan het voor alle groepen ter goedkeuring aan de rechtbank worden voor gelegd. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd.

Werknemers blijven buiten schot

Vorderingen en andere rechten van werknemers kunnen overigens niet worden aangetast, daarvoor geldt het reguliere arbeidsrecht.

Positie schuldeisers

Schuldeisers hebben (beperkte) mogelijkheden om zich tegen een dwangakkoord te verzetten. Dit moet wel op tijd en op de juiste gronden gebeuren. De wet bepaalt dat schuldeisers die niet tijdig bezwaar maken hun recht verliezen om te protesteren. Bent u zo’n schuldeiser en wilt u voorkomen dat u uw rechten verliest door een akkoord? Vraag dan tijdig advies. Neem contact op met Bruno Tideman of één van onze andere insolventiespecialisten.