Emile ten Berge Emile ten Berge

Op 2 februari 2018 heeft de Rechtbank Den Haag - onder gelijktijdige intrekking van de op 30 januari 2018 verleende (voorlopige) surseances van betaling - Bakker.com B.V., Bakker.com Business B.V. en Holdingmij. Bakker voor de tuin B.V. in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. E.A.H. ten Berge (Cees Advocaten N.V.) als curator. In deze vennootschappen zijn vrijwel alle Nederlandse commerciële activiteiten van de Bakker.com-groep ondergebracht. De directie van Bakker.com heeft de curator geïnformeerd dat op kortst mogelijke termijn ook het faillissement van de overige Nederlandse vennootschappen zal worden aangevraagd.

Bakker.com en mogelijkheden voor een doorstart

Bakker.com is het grootste tuinpostorderbedrijf van Europa en heeft ongeveer 600 personeelsleden (inclusief uitzendkrachten) verspreid over verschillende vestigingen in 21 Europese landen. De Nederlandse activiteiten van Bakker.com liggen op dit moment nagenoeg stil.

Momenteel onderzoekt de curator samen met de bank de mogelijkheden voor een doorstart van de commerciële activiteiten van Bakker.com. Verschillende partijen hebben zich inmiddels bij de curator gemeld met getoonde interesse voor een doorstart. Wellicht zullen zich nog meerdere kandidaten melden. De komende week zal door de curator met de geïnteresseerde partijen worden gesproken. Over het aantal en de inhoud van eventueel biedingen, zal de curator geen mededelingen doen zolang de besprekingen en onderhandelingen lopen.

Gevolgen voor het personeel

Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers opzeggen. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst én – indien nodig - aan het werk voor Bakker.com. Zij krijgen in beginsel hun salaris en vakantiegeld over deze resterende periode betaald via de wettelijke loongarantieregeling. Het UWV is al ingelicht en start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen te kunnen uitbetalen. Ook de vakbonden zijn inmiddels ingelicht.

Gevolgen voor leveranciers

Leveranciers van Bakker.com kunnen hun vordering op de vennootschap(pen) indienen bij de curator. Ook crediteuren die zich al tijdens de surseance hebben gemeld dienen hun vordering nu formeel kenbaar te maken bij de curator. Contactgegevens zijn te vinden op www.cees.nl. De rechtbank Den Haag heeft een afkoelingsperiode van twee maanden afgekondigd. Gedurende deze periode kunnen leveranciers eventuele rechten op de boedel(s) van de vennootschappen niet uitoefenen. De curator zal zich eerst een beeld moeten vormen van de omvang van de boedel en de rechten die verschillende crediteuren daarop hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

mw. mr. K.S.L. van Vliet        : karlijn.vanvliet@cees.nl

mr. A.W. van Meegdenburg  : wim.vanmeegdenburg@cees.nl

mr. E.A.H. ten Berge             : emile.tenberge@cees.nl