Den Haag, 5 juli 2019 - Op dinsdag 2 juli 2019 heeft de rechtbank Den Haag het faillissement uitgesproken van de heer F. Aalbregt handelend onder de naam Verkeersschool Aalbregt. Mr. B.J. Tideman is in dit faillissement als curator aangesteld. Hieronder volgt een nader persbericht waarin hij de meest gestelde vragen beantwoordt.

Wat is de oorzaak van het faillissement?

Wat zijn de gevolgen van het faillissement?

Hoeveel schulden/schuldeisers zijn er?

Is er al contact geweest met de heer Aalbregt?

Wat gebeurt er met de verkeersschool?

Wat gebeurt er met de bezittingen van de gefailleerde?

Hoe zit het met het huis in Spanje?

Informatie voor schuldeisers

Wat kan ik doen als schuldeiser?
U kunt uw vordering vergezeld van bewijsstukken indienen bij de curator. Daarvoor heeft u  geen advocaat nodig. We hebben begrepen dat alle gedupeerden benaderd zijn door een advocatenkantoor, teneinde dit tegen betaling voor u te doen. Dit is echter niet nodig. Het is heel makkelijk dus u kunt dit zelf doen door een e-mail met bewijsstukken te sturen naar: ceesadvocaten@cees.nl. Daarna krijgt u een ontvangstbevestiging. Uw vordering wordt in een later stadium geverifieerd.

Hoe groot is de kans dat ik mijn geld terugkrijg?
Daar valt nu helaas nog niets over te zeggen, maar er is geen reden voor optimisme. Het inventariseren en te gelde maken van de bezittingen van de heer Aalbregt en zijn verkeersschool zal enige tijd in beslag nemen en hetzelfde geldt voor de schuldenlast. Bij het vaststellen van de schuldenlast wordt rekening gehouden met de wettelijke rangorde. Op het woon huis rust een hypotheek en de verkeerschool heeft financieringen aangetrokken, waarvoor mogelijk een pandrecht is gevestigd op diverse bezittingen. Aan hypotheek en pand is een recht van voorrang verbonden. Ook bevoorrechte schuldeisers, zoals de belastingdienst zullen eerst betaald moeten zijn, voordat gewone (concurrente) schuldeisers aan bod komen. Dit proces zal de nodige tijd in beslag nemen. Het is dus uitgesloten dat er op korte termijn betalingen aan schuldeisers zullen plaatsvinden.