Den Haag, 3 juli 2019 - Op dinsdag 2 juli 2019 heeft de rechtbank Den Haag het faillissement uitgesproken van de heer F. Aalbregt handelend onder de naam Verkeersschool Aalbregt. Mr. B.J. Tideman is in dit faillissement als curator aangesteld.

Verkeersschool Aalbregt

Verkeersschool Aalbregt is een verkeers- en rijschool voor het halen van een rijbewijs A en rijbewijs B. Verkeersschool Aalbregt is opgericht in 2014. Het bedrijf heeft zes werknemers in dienst en werkte daarnaast met ZZP-ers als rijinstructeur. 

Doorstart en voortzetten bedrijf

De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een doorstart van de activiteiten van Verkeersschool Aalbregt alsmede de mogelijkheden van verkoop van onderdelen. De verkeersschool is op dit moment gesloten. Geïnteresseerde partijen in een doorstart van Verkeersschool Aalbregt of onderdelen daarvan kunnen zich bij de curator melden. Verzoek is om dit schriftelijk te doen middels e-mail: bruno.tideman@cees.nl  

Gevolgen voor crediteuren en gedupeerde leerlingen

Gelet op de omvang van de groep van belanghebbenden in het faillissement van de heer F. Aalbregt lukt het niet om eenieder persoonlijk te woord te staan. Om die reden worden schuldeisers verzocht hun vordering(en) bij de curator schriftelijk in te dienen. Dit kan per post naar postbus 80504, 2508 GM Den Haag of middels het verzenden van een e-mail naar het e-mailadres: ceesadvocaten@cees.nl onder overlegging van de onbetaald gebleven facturen, eventuele contracten dan wel andere bewijsstukken. U kunt dit zelf doen. Daarvoor heeft u geen advocaat nodig.

Er wordt op dit moment bezien of er nog iets voor de gedupeerde leerlingen geregeld kan worden in samenwerking met andere rijscholen. Indien dit het geval is zullen wij u daarover nader informeren. Ook gedupeerde leerlingen willen wij vragen zich bij de curator te melden middels het verzenden van een e-mail naar het e-mailadres: ceesadvocaten@cees.nl

U dient er rekening mee te houden dat de afwikkeling van het faillissement geruime tijd kan duren. Faillissementverslagen van natuurlijke personen zijn niet openbaar en worden niet gepubliceerd. Indien daartoe aanleiding bestaat zullen wij u nader informeren. 

Gevolgen voor werknemers

Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers opzeggen. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst. De curator heeft het UWV reeds ingelicht en zij start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen onder de loongarantieregeling uit te kunnen betalen. 

Onderzoek

Uiteraard zal de curator onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en of er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.

Bijeenkomst

De curator is de mogelijkheden aan het onderzoeken voor het op korte termijn organiseren van een bijeenkomst voor gedupeerden alwaar informatie aan gedupeerden zal worden verstrekt en de gedupeerden vragen kunnen stellen. Indien deze bijeenkomst doorgang vindt zal de curator u hiervan middels een persbericht op de hoogte stellen.