Den Haag, 9 oktober 2019 - Bij vonnis van de rechtbank Den Haag van 8 oktober 2019 zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

h.o.d.n. BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF SCHOUTEN, gevestigd en kantoorhoudende te Leidschendam aan De Tol 8 (2266 EK) te Leidschendam,  nadat bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 4 oktober 2019 voorlopig surseance van betaling was verleend, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. D. Nobel tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. B.J. Tideman van Cees Advocaten N.V. te Den Haag tot curator.

Afkoelingsperiode

Er is een afkoelingsperiode gelast voor de duur van 30 dagen. De afkoelingsperiode heeft tot gevolg dat derden zich zonder toestemming van de curator geen goederen kunnen opeisen of weghalen die zich in de macht van gefailleerde bevinden. Indien dit wel gebeurt, is dat onrechtmatig en wederrechtelijk en zal hier tegen worden opgetreden.

Gevolgen

Tot de intrekking van de surseance is onder meer besloten om een impasse te doorbreken en het mogelijk te maken dat de werknemers van Schouten hun salaris kunnen ontvangen. Hoewel het faillissement uiteraard verstrekkende gevolgen heeft, wordt hiermee niet beoogd om de bouwactiviteiten te vertragen of te beëindigen. Schouten is als (hoofd)aannemer betrokken bij diverse (nieuw)bouwprojecten. Alles wordt erop gericht om er voor te zorgen dat de kopers en opdrachtgevers van Schouten zo spoedig mogelijkheid duidelijkheid en zekerheid krijgen over de wijze waarop de termijn waarbinnen de bouwwerkzaamheden kunnen worden voltooid. Dat geldt ook voor de betrokken onderaannemers en leveranciers.

Overname

Er is door andere bouwbedrijven veel belangstelling getoond voor overname van de bouwactiviteiten en personeel van Schouten Bouw. De komende periode zal er gesproken worden met deze overnamekandidaten. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die de onderneming en het personeelsbestand  (zo) volledig (mogelijk) overneemt en de lopende bouwprojecten kan en wil voltooien. In de tussentijd zal worden bezien op welke wijze Schouten zelf tijdens het faillissement nog werkzaamheden zal kunnen verrichten. De meeste kopers beschikken over een Woningborg garantie en zij worden geadviseerd om daarover contact op te nemen met Woningborg. De curator zal er naar streven om de kopers, opdrachtgevers en Woningborg de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voor hen relevante ontwikkelingen.

Contact

Voor reacties, vragen of het indienen van vorderingen kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: schouten@cees.nl.