Den Haag, 6 september 2019 - Op dinsdag 2 juli 2019 heeft de rechtbank Den Haag het faillissement uitgesproken van de heer F. Aalbregt handelend onder de naam Verkeersschool Aalbregt. Mr. B.J. Tideman is in dit faillissement als curator aangesteld. Hieronder volgt een nader persbericht waarin hij de stand van zaken bespreekt.

Activiteiten afgelopen periode

De curator en zijn medewerkers hebben de afgelopen weken alle bezittingen van gefailleerde, zijn echtgenote en de verkeerschool in kaart gebracht. Op de zaken is ook een pandrecht gevestigd van een tweetal financiële instellingen die aan gefailleerde krediet hebben verleend. Thans wordt overgegaan tot verkoop. Een deel van de zaken (inboedel vakantiewoning in Spanje en een oldtimer die nog in de Verenigde Staten stond en de inrichting van de lunchroom) zijn in overleg met de pandhouders en met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht.

Faillissementsveiling Verkeersschool Aalbregt bij Troostwijk Veilingen

De verkoop betreft oldtimers, personenauto's, motoren alsmede de inrichting en toebehoren van de verkeersschool, waaronder een kinderattractie, designmeubelen en een uitvaartkist. De verkoop van deze zaken vindt plaats via een internetveiling door Troostwijk Veilingen B.V. De veiling staat vanaf vrijdag 6 september 2019 online en kan worden bekeken via de volgende link: https://www.troostwijkauctions.com/nl/transport-and-logistics/01-30091/

Verkoop woonhuis

Met de hypotheekhouder van het woonhuis is afgesproken dat er een taxatie plaatsvindt. Daarna zal een makelaar worden ingeschakeld die de woning op Funda zal plaatsen en onderhands zal verkopen. Dit zal waarschijnlijk eind september plaatsvinden.