Richard van Oevelen Richard van Oevelen

Vanaf eind juni 2020 is de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-regeling) in werking getreden. Dit betekent dat MKB’ers of ZZP’ers die eerder in aanmerking zijn gekomen voor de TGOS-regeling nu in aanmerking komen voor een aanvullende tegemoetkoming van minimaal 1.000 en maximaal 50.000 euro netto coronahulp van de Nederlandse overheid.

De TVL-regeling in het kort

De TVL-regeling geldt als opvolger van de TGOS-regeling, op basis waarvan vele MKB’ers en ZZP’ers eerder in aanmerking kwamen voor een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro belastingvrij. Op deze manier hoopte de Nederlandse overheid de ondernemers die de directe gevolgen ondervonden van de maatregelen van het kabinet ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 in staat te stellen de eerste vaste lasten te kunnen blijven betalen. Hoewel de Nederlandse overheid inmiddels de nodige versoepelingen heeft doorgevoerd, kunnen de overheidsmaatregelen nog altijd voor veel ondernemers tot de nodige omzetverlies leiden, met als gevolg dat zij moeite hebben om de vaste lasten te kunnen betalen. Hier beoogt de TVL-regeling een compensatie voor te bieden.

Dezelfde ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen nu gebruik maken van de TVL-regeling. Denk daarbij aan bijvoorbeeld horeca, sportscholen, organisators van (culturele) evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s of welness centra. In principe is de voor het bedrijf vastgestelde SBI-code (zoals ook genoteerd in het handelsregister van de KvK) hiervoor leidend. Een volledig overzicht van ondernemers die met een bepaalde SBI-code in aanmerking komen voor de TVL-regeling treft u hier.

Ondernemers die in aanmerking komen voor de TVL-regeling kunnen van 30 juni 2020 om 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 om 17:00 uur een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).   

De belangrijkste voorwaarden

Er zijn twee belangrijke voorwaarden om als ondernemer in aanmerking te komen voor de TVL-regeling. Zo geldt in de eerste plaats dat uw onderneming meer dan 30% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de coronacrisis. In de tweede plaats moet u minstens 4.000 euro aan vaste lasten hebben in de periode juni tot en met september 2020.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Wilt u bijvoorbeeld weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor de TVL-regeling en hoe u deze aanvraagt? Neem dan contact op met Richard van Oevelen.