Niek Heessels Niek Heessels

In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van de Engelse Limited (Ltd.) als alternatief voor de Besloten Vennootschap. Voordelen voor de Limited waren onder andere: geen vereist startkapitaal en geen vereiste ‘verklaring van geen bezwaar’. Met de invoering van de wet Flex-BV zijn de Ltd. en de Besloten Vennootschap juridisch nagenoeg hetzelfde. In geval van een (no-deal) Brexit valt echter het recht van vrijheid van vestiging weg. Hierdoor ontstaat een onnodig risico op hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuurders van een Ltd. in Nederland. Daarnaast moeten de bestuurders jaarrekeningen en bestuursverslagen opmaken. Wat kun je doen ter voorkoming van deze risico’s?

Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen

Op dit moment geldt de vrijheid van vestiging. Binnen de EU mag een vennootschap opgericht naar het recht van de ene lidstaat, zich vrijelijk vestigen binnen een andere lidstaat. Bij het inwerkingtreden van een (no-deal) Brexit zal een Ltd. die gevestigd is binnen Nederland worden beschouwd als een formeel buitenlandse vennootschap. De Ltd. in Nederland valt dan onder de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (WFBV). Dat betekent dat voor de Ltd. bijzondere vereisten gaan gelden.

Op grond van de WFBV moeten bestuurders van een formeel buitenlandse vennootschap deze als zodanig laten registreren, dit geldt dus ook voor de Ltd. in het geval van een no-deal Brexit. Door een Ltd. niet als een formeel buitenlandse vennootschap te registreren, zijn haar bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling. De algemene administratieplicht en de verplichtingen ten aanzien van de jaarrekening en het bestuursverslag gelden ook voor een Ltd.

Met inwerkingtreding van de Verzamelwet Brexit krijgt het bestuur van een Ltd. een aanvullende termijn om te voldoen aan de WFBV. Het bestuur krijgt daarmee drie maanden, te tellen vanaf het tijdstip van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, om aan de WFBV te voldoen. Deze termijn zal met de Verzamelwet Brexit worden opgenomen in artikel 11a WFBV. De verplichtingen tot het opmaken van een jaarrekening en een bestuursverslag zijn van toepassing betreffende boekjaren die aanvangen op of na het tijdstip van de Brexit.

Limited in Nederland: Registreren bij KvK en opmaken jaarrekening/bestuursverslag

In geval van een no-deal Brexit valt de Ltd. in Nederland niet meer onder het vrije verkeer van vestiging. Dit brengt onnodige risico’s met zich op het gebied van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders. Daarnaast gelden de verplichtingen tot het opmaken van een jaarrekening en een bestuursverslag voor de bestuurders. Het is voor bestuurders van een Ltd. in Nederland dan ook aan te raden de Ltd. tijdig bij de Kamer van Koophandel te laten registreren. Registratie/inschrijving kan worden gedaan via de Kamer van Koophandel en kan ook voortijdig onverplicht worden gedaan.

Heeft u vragen over de Engelse Limited in Nederland? Of heeft u een andere ondernemingsrechtelijke vraag? Neem dan contact op met mr. Niek Heessels of een van de andere ondernemingsrechtspecialisten.