Marie-Chantal van Oss Marie-Chantal van Oss

Voor veel ondernemers blijft ondersteuning door de overheid van groot belang. Dat is de reden waarom per 1 oktober 2020 de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd. Hoe ziet NOW 3.0 eruit en op welke punten wijkt deze af van NOW 2.0? Lees hier de belangrijkste antwoorden.

De belangrijkste wijzigingen van NOW 3.0 ten opzichte van NOW 2.0:

De NOW blijft dus bedrijven ondersteunen om de crisis te overbruggen. Zo blijft werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. Omdat niet álle werkgelegenheid kan worden behouden heeft het kabinet besloten om de vergoedingspercentages in loonkosten geleidelijk aan af te bouwen en ruimte te bieden om de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een korting op de hoogte van de subsidie.

Wanneer aanvragen

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.0.

Vergoedingspercentage en verlaging van de loonsom

De werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, waarbij het maximale vergoedingspercentage het percentage van de totale loonsom is in geval van een omzetverlies van 100%. Dit vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam afgebouwd. Die afbouw ziet er als volgt uit: In het eerste tijdvak (vanaf 1 oktober) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%.

Hiernaast wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden om een deel van de loonsom te laten dalen, zonder een verlaging van de subsidie.  Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

Op welke wijze daling van de loonsom?

De daling van de loonsom kan op verschillende manieren tot stand komen. Bijvoorbeeld door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers.

Bedrijfseconomisch ontslag nu wel mogelijk

De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten. Dit biedt werkgevers de mogelijkheid om vanaf oktober te reorganiseren zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

Meer informatie over dit onderwerp leest u in de Kamerbrief Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3, vaststellingsproces NOW 1 en wijzigingsregeling NOW 1 en 2

Heeft u vragen over de NOW? Neem dan contact op met mr. Marie-Chantal Beliën-van Oss of één van onze andere arbeidsrecht specialisten.