Marie-Chantal van Oss Marie-Chantal van Oss

Als een werknemer zich ziek meldt is het aan de bedrijfsarts om een oordeel te geven over de vraag of de werknemer al dan niet in staat is om zijn werkzaamheden (deels) te hervatten. Soms zal hiernaast de huisarts of behandelend specialist een visie hebben op de arbeidsongeschiktheid, maar het oordeel van de bedrijfsarts is doorgaans doorslaggevend. Toch is ook het oordeel van de bedrijfsarts slechts een advies.

Iedere werkgever of werknemer die het niet eens is met dit advies kan bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen. Hiernaast is in 2017 door een wijziging van de Arbowet en het Arbobesluit een nieuw instrument geïntroduceerd: de second opinion bij een andere bedrijfsarts. Wat zijn de verschillen en wanneer moet welk van deze twee mogelijkheden worden ingezet? 

Deskundigenoordeel bij het UWV

 

Second opinion

Overlap

Uit het vorenstaande volgt dat de werknemer als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts over arbeidsgeschiktheid om zijn werkzaamheden te verrichten zowel een second opinion bij een andere bedrijfsarts als een deskundigenoordeel bij het UWV kan vragen. Deze adviezen kunnen door de werknemer ook na elkaar worden aangevraagd. Leidt second opinion voor de werknemer niet tot de gewenste uitkomst dan kan hij daarna het UWV om een deskundigenoordeel verzoeken.

Heeft second opinion meerwaarde?

Voor werknemers heeft de second opinion zeker meerwaarde. De werknemer kan indien hij met de bedrijfsarts bijvoorbeeld van mening verschilt over zijn arbeidsgeschiktheid kosteloos een andere bedrijfsarts raadplegen. Wel zal de werknemer er rekening mee moeten houden dat de aanvraag geen opschortende werking heeft. Het verdient dus aanbeveling dat de werknemer en de werkgever afspraken maken over het al dan niet moeten re-integreren op basis van het advies van de eerste bedrijfsarts in afwachting van de second opinion.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met mr. Marie-Chantal Beliën-van Oss (Arbeidsrecht) of een van de andere arbeidsrechtspecialisten van Cees Advocaten N.V.