Marie-Chantal van Oss Marie-Chantal van Oss

In de huidige tijd waarin het relatief eenvoudig is om door middel van je smartphone gesprekken op te nemen worden werkgevers steeds vaker geconfronteerd met heimelijk opgenomen gesprekken.

Recent is wederom een uitspraak gewezen over een werknemer die gedurende lange tijd gesprekken met haar werkgever had opgenomen. Mag dit en wat zijn hiervan de gevolgen?

Strafbaar?

Het stiekem/heimelijk opnemen van een gesprek is op grond van artikel 139a Sr alleen strafbaar als de persoon die de opnames maakt zelf geen deelnemer is aan het gesprek.

Inbreuk op privacy?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die per 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan in beginsel niet in de weg aan het opnemen van gesprekken door de werknemer indien sprake is van een zakelijk gesprek.

Bewijs

In civiele procedures kunnen heimelijk opgenomen gesprekken doorgaans als bewijs worden gebruikt. Pas als er sprake is van een zeer ernstige aantasting van de privacy zal een opname niet worden toegelaten.

Rechtbank Rotterdam 7 februari 2018

In een recente kwestie had een werknemer een tweetal officiële waarschuwingen gekregen in verband met het niet naleven van instructies. Nadat de werknemer tijdens een gesprek had aangegeven al 1,5 jaar gesprekken met het management, leveranciers en medewerkers te hebben opgenomen met het oog op een eventuele rechtszaak is de werknemer geschorst en heeft de werkgever een ontbindingsprocedure gestart. De Kantonrechter heeft overwogen dat de werknemer het opnemen van de gesprekken heeft ingezet als dreigmiddel jegens zijn werkgever en dat hij daarmee zijn werkgever heeft laten weten dat hij haar al langere tijd niet vertrouwt en verwachtte op enig moment in een rechtszaak met haar te zullen belanden. Het gedurende al meer dan een jaar opnemen van gesprekken getuigt van een grote mate van wantrouwen waardoor er sprake is van een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsrelatie, reden waarom de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Hof Den Bosch 28 juli 2016

Voornoemde uitspraak is in lijn met eerdere uitspraken waaronder een arrest van het Hof Den Bosch van 28 juli 2016. In die kwestie had de werknemer 15 maanden lang alle gesprekken met haar werkgeefster opgenomen om te kunnen gebruiken in een eventuele procedure met als doel om aan te tonen dat de wijze waarop haar werkgever met haar omging niet door de beugel kon. Ook hier concludeerde het Hof dat hieruit een diepgeworteld wantrouwen jegens de werkgever uit naar voren komt en dat sprake is van een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsrelatie.

Conclusie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met mr. Marie-Chantal Beliën-van Oss (Arbeidsrecht) (Marie-Chantal.vanoss@cees.nl, 06 55 376 311) of een van de andere arbeidsrechtspecialisten van Cees Advocaten N.V.